Покана за заявяване на интерес от страна на експерти които да се присъединят към петте борда на мисиите към Рамковата програма на ЕС

Европейската комисия публикува открита покана за заявяване на интерес от страна на експерти, които да се присъединят към петте борда.

Министерски съвет прие Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания през 2020 г.

България продължава да изостава с пъти по брой учени на 1000 души население спрямо повечето страни от ЕС. Анализът на.

Информационни дни относно мисиите

Мисиите на ЕС са новост от програмата за изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за 2021-2027 г., която има за цел.

Събитие на световно ниво относно възможностите за международното сътрудничество в научноизследователските инфраструктури – ICRI

През октомври 2022 г. гр. Бърно ще бъде домакин на среща на лидери в областта на научноизследователските инфраструктури – техните.

Комисията инвестира 673 милиона евро за мисиите на ЕС в областта на здравеопазването, климата и околната среда

Комисията прие изменение на работната програма на Horizon Europe за 2021-2022 г., като увеличи общия бюджет до 15,4 милиарда евро:.

Конкурс за стипендии за опитни изследователи по програма „Mария Склодовска-Кюри“

Алиансът на университетите EuroTech предлага седемдесет стипендии „Мария Склодовска-Кюри“ в рамките на програмата EuroTechPostdoc2, предназначени за опитни изследователи с висок.

Обява на Съвместния научноизследователски център за обучение на обучители сред изследователите (подпомагане на политики)

Съвместният изследователски център (JRC) обяви покана за обучение на обучители с цел повишаване на капацитета в областта на „еvidence for.

Абонирайте се за новини по Клъстер 2 на Хоризонт Европа

На този линк можете да се запишете, за да получавате съобщения и актуална информация относно възможностите за кандидатстване по поканите.

Информационна сесия за европейската мисия за неутрални и интелигентни градове в областта на климата

На 14 декември от 14 часа Европейската комисия организира информационна сесия за България относно мисията на неутрални и интелигентни градове.