Posts by e.foteva@mon.bg

Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“

На 26 януари 2023 г. Министерството на образованието и науката организира Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024.

Лекции по проекта EXTREME

На 18 януари, 2023 г., от 16 часа, в рамките на проекта EXTREME, ще се проведaт следните две лекции: 16:00-16:30.

34 от 100 статии в отворен достъп за 6 месеца

През месец юни 2022 г. Министерството на образованието и науката сключи ново тригодишно споразумение с Elsevier. Споразумението е в изпълнение.

Информационна сесия във връзка с обявена покана за отворен достъп до изследователската инфраструктура на Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC)

Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) обяви покана за отворен достъп до своите научни лаборатории и съоръжения за хора,.

Инфраструктура за Геномни Данни – Нов проект на ЕС за отключване на потенциала на човешката геномика за здравеопазване, изследвания и иновации

На 17 ноември в Брюксел, Белгия, стартира проектът за Европейска инфраструктура за Геномни Данни (Genomic Data Infrastructure, GDI). Новият проект.

Първият форум за европейските мисии

Първият форум за европейските мисии ще се проведе онлайн на 25 януари 2023 г. и ще събере заинтересованите страни от:.

Бизнесът инвестира повече от държавата в научни изследвания

Държавното финансиране за научноизследователска дейност в България е недостатъчно – то е в рамките на около 0,25% от БВП през.

Министрите на научните изследвания в ЕС обсъждат как да използват науката като инструмент за улесняване на създаването на политики

На Съвета по конкурентоспособност в петък, 2 декември 2022 г., министрите, отговарящи за научните изследвания, проведоха политически дебат за това.

Споделете своите добри практики на EU Knowledge Valorisation Week 2023

Европейската комисия приканва да споделите какви добри практики използвате, за да превърнете научните постижения и изобретения в конкретни решения за.

Конференция „Състояние на националната научна инфраструктура в Република България в изпълнение на НПКНИ“

В периода 17 – 18 ноември 2022 г., в гр. Пловдив, се проведе Конференция, на която бе представен напредъка и.