Posts by e.foteva@mon.bg

Подкрепа за млади изследователи чрез програмата PROMYS

На 21 август 2023 г. стартира подаването на проектни предложения за швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS), част.

Комисията и Обединеното кралство постигат политическо споразумение за участието на Обединеното кралство в „Хоризонт Европа“ и „Коперник“

На 7 септември 2023 г.  Европейската комисия и Обединеното кралство постигнаха политическо споразумение за участието на Обединеното кралство в „Хоризонт Европа“ –.

Уебинари на Elsevier: Октомври-Ноември

Издателство Elsevier обяви дати за обучителни уебинари за ползване на платформите на издателството. Напомняме ви, че през м. юни 2022.

Онлайн консултация TWINNING

Във връзка с обявения от ЕК конкурс за проектни предложения по направление Twinning на програма „Хоризонт Европа“ (с краен срок.

Стартира програма PROMYS

На 21 август 2023 г. стартира подаването на проектни предложения за швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS), част.

Български и швейцарски изследователи ще работят съвместно по научни проекти

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, министърът на финансите Асен Василев и посланикът на Швейцария Н. Пр. Раймунд.

Министрите за наука обсъждат научната дипломация и следващия стратегически план на Хоризонт Европа

Министрите, отговарящи за научните изследвания и иновациите от държавите-членки на ЕС, Исландия, Норвегия и Швейцария, проведоха неформална среща в гр..

Иновациите в ЕС продължават да се подобряват на национално и регионално равнище

Европейската комисия публикува Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2023 г. В него се подчертава  наличието на съществено подобрение на.

Отворена е за подаване на проектни предложения конкурсна схема „Дейности Мария Склодовска-Кюри“ (MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS) – „Докторантски мрежи“, “Хоризонт Европа”

На 30 Май 2023 г. Европейската комисия (ЕК) отвори за подаване на проектни предложения конкурсната схема „Докторантски мрежи“ (Doctoral Networks)..

Фонд „Научни изследвания“ обяви покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България-Франция по Програма „Рила“

Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурсна процедура за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България-Франция.