Първата работна среща по проекта EXTREME „Научни изследвания и иновации в науката за колоиди и междуфазови граници”

Първата работна среща по проекта EXTREME „Научни изследвания и иновации в науката за колоиди и междуфазови граници”

От 18 до 21 юли 2021 г. в курорта „Св.Св. Константин и Елена“, Варна, се проведе първата работна среща по проекта EXTREME „Научни изследвания и иновации в науката за колоиди и междуфазови граници”. Проектът EXTREME се финансира от Министерството на образованието и науката на Република…

Нова Стратегия на Европейския съюз за горите до 2030 г.

Нова Стратегия на Европейския съюз за горите до 2030 г.

Европейската комисия публикува нова стратегия за горското стопанство на ЕС като приоритетна инициатива и част от Зелената сделка. Тъй като горите са ключов аспект от борбата срещу променящите климатични условия и следствената загуба на биологичното разнообразие, стратегията се стреми да помогне за намаляването на газовите…

Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

На 16 юли 2021 г. Европейската комисия представи предложението си по препоръка на Съвета относно „Пакт за научни изследвания и иновации в Европа“. Пактът ще служи като дългосрочна основа за обновеното Европейско научноизследователско пространство (ERA) за около десетилетие напред. Той съдържа ценностите и принципите за…

Европейската комисия прие работната програма на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) за 2022 г.

Европейската комисия прие работната програма на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) за 2022 г.

На 14 юли ЕК прие работната програма на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) за 2022 г. Тя включва над 2,4 милиарда евро за финансиране на безвъзмездни средства за около 1100 учени в ЕС и асоциираните държави. Това е най-големият досега годишен бюджет за безвъзмездни…

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)

На 13 юли  Съветът на Европейския съюз прие регламент за създаване на Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC). Регламентът ще укрепи капацитета за научни изследвания и иновации, развитието на инфраструктурна екосистема от суперкомпютри и придобиването на суперкомпютри на световно равнище чрез съвместно предприятие.…

TRANSVAC2 предлага безплатен достъп до технически услуги и специализирани курсове за разработване на ваксини

TRANSVAC2 предлага безплатен достъп до технически услуги и специализирани курсове за разработване на ваксини

Европейската изследователска инфраструктура за ваксини TRANSVAC2 предлага два курса за напреднали за изследователи, докторанти и студенти, които имат желание да развият знанията и уменията си в различни сфери на разработването на ваксини. Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IME, организира: M10: Assay Development…

Седем български организации ще бъдат финансирани по инициативата на EIT за висши училища

Седем български организации ще бъдат финансирани по инициативата на EIT за висши училища

На 15 юли 2021 г. Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви резултатите от пилотния си конкурс по Инициативата за изграждане на иновационен капацитет във висшето образование. Одобрени за финансиране са 23 проекта, в които участват 135 висши училища от 32 държави. Те ще…

Международно признание за проекта за изграждане на научен капацитет SCHOLARNET

Международно признание за проекта за изграждане на научен капацитет SCHOLARNET

В края на академичната година международният проект за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET, който се осъществява в рамките на националната научна програма „Международни научни мрежи“, реализира две събития с широко международно участие. На 2 юни 2021 г. в дигитална среда се проведе втори международен докторантски…

Приета е Работната програма на Съвместния изследователски център

Приета е Работната програма на Съвместния изследователски център

На 4 юни 2021 г. Европейската комисия прие работната програма на Съвместния изследователски център (JRC). JRC предоставя доказателства и широкообхватен опит, с които помага на Комисията да постигне своите политически приоритети. Работата на JRC допринася за стратегическото ръководство и изпълнение както на програмата „Хоризонт Европа“,…

Във Варна се проведе втората национална конференция по инсулт с международно участие

Във Варна се проведе втората национална конференция по инсулт с международно участие

На 05-06 юни 2021 г. Медицински университет-Варна и УМБАЛ „Света Марина“- Варна бяха домакини на Втора национална конференция по инсулт с международно участие, която се проведе в онлайн среда поради епидемиологичната обстановка. Научното събитие е подкрепено от Национална програма на Министерството на образованието и науката…