Международният съюз за вакуумна наука, техника и приложения награждава млади изследователи с 2021 International M. W. Welch Scholarship Award

Международният съюз за вакуумна наука, техника и приложения награждава млади изследователи с 2021 International M. W. Welch Scholarship Award

Всяка година Международният съюз за вакуумна наука, техника и приложения (IUVSTA) предлага международна стипендия за обещаващ млад учен, който желае да изучава вакуумни науки, техника и/или тяхното приложение във всяка област. Тази награда ще осигури 15 000 щатски долара за млад изследовател, който да пътува…

Европейската комисия публикува Насоки за наставничество в рамките на Marie Skłodowska-Curie Actions

Европейската комисия публикува Насоки за наставничество в рамките на Marie Skłodowska-Curie Actions

MSCA е водещата програма на Европейския съюз за мобилност и обучение на изследователи и за докторантски програми. Тя допринася за развитието на Европейското изследователско пространство и Европейското образователно пространство, като насърчава обучението и кариерното развитие на отлични, креативни и иновативни изследователи. В този смисъл насоките,…

Журито на награди „Питагор“ избра двете области в категория „Награда Питагор за решаване на обществени предизвикателства“

Журито на награди „Питагор“ избра двете области в категория „Награда Питагор за решаване на обществени предизвикателства“

На първото си заседание журито на награди „Питагор“ единодушно избра двете области в категория „Награда Питагор за решаване на обществени предизвикателства“ за 2021г. Обществено здраве и здравословна околна среда Изследванията на общественото здраве имат за цел да се хвърли светлина върху влиянието на определящите фактори…

Медицински университет – Варна организира научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“

Медицински университет – Варна организира научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“

На 16 и 17 април 2021 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще се проведе първият варненски научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“. Форумът е първата международна научна проява на проекта TranStem, ​финансиран от Европейската комисия по…

Програма „Стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки“

Програма „Стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки“

Програмата за млади български учени от страната и българска научна диаспора е резултат от Меморандум за разбирателство за периода 2019-2024 г. (8 ноември 2018г.) между Министерството на образованието и науката и Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария. Нейната основна цел…

Онлайн семинар ‘Organ on Chip: Towards Standardization’

Онлайн семинар ‘Organ on Chip: Towards Standardization’

На 28-29 април 2021г. Съвместният изследователски център към Европейската комисия и Европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC организират ежегоден семинар по инициативата „Поставяне на науката в стандарти“ (PSIS).  Инициативата има за цел да улесни идентифицирането на нововъзникващите области в науката и технологиите, които биха…

Проектът SCHOLARNET представи дейностите си пред ръководствата на СУ и университетите-партньори

Проектът SCHOLARNET представи дейностите си пред ръководствата на СУ и университетите-партньори

На 22 март се проведе онлайн заседание на Консултативния съвет  на проекта за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET, на което взеха участие  проф. дфн Анастас Герджиков – Ректор на СУ „Свети Климент Охридски“, проф. Жан Борм – представител на Университета Париж-Сакле и деканът на Стопанския…

Нова услуга на ЕК - Intellectual Property Scan

Нова услуга на ЕК – Intellectual Property Scan

На 22 март 2021 г. Европейската комисия обяви началото на новата услуга Сканиране на интелектуална собственост (Intellectual Property Scan) за РП „Хоризонт Европа“  и РП „Хоризонт 2020“. Управлението на интелектуалната собственост (ИС) играе съществена роля по време на целия цикъл на научноизследователските и иновационните проекти.…

Официален старт на РП „Хоризонт Европа“ в България

Официален старт на РП „Хоризонт Европа“ в България

Министерството на образованието и науката, съвместно с Европейската комисия, организира онлайн събитие, което да отбележи официалния старт на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.) в България.  Събитието ще се проведе на 6 април 2021 г. във формат на…