Конкурс за избор на нов член на Борда на директорите на DARIAH

  Европейската цифрова научноизследователска инфраструктура за изкуства и хуманитарни науки DARIAH обявява конкурса за избор на нов член на Борда.

ЕК обяви два нови конкурса за награди в областта на ядрените изследвания и иновациите

The Nuclear Innovation Prize will be awarded at the next Euratom Research and Training Conference in Safety of Reactor Systems.

Европейската комисия публикува насоки относно плановете за равенство между половете за Хоризонт Европа

Днес Европейската комисия публикува насоки относно плановете за равенство между половете на Хоризонт Европа. Това Ръководство подпомага участниците да отговарят.

Исландия и Норвегия са първите асоциирани страни към РП „Хоризонт Европа“

  На 24 септември Исландия и Норвегия официално се присъединиха към „Хоризонт Европа“, което дава позволява на тези две държави.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма ВИХРЕН-2021

Националната научна програма “Вихрен” определя целите и принципите на финансиране, предназначено да подкрепи учени с високи постижения: – Схемата за.

Eвропейците твърдо подкрепят науката и технологиите

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър „Познания и нагласи на европейските граждани към науката и технологиите“ показва, че 9 от.

Колко пари заделят държавите за НИРД?

През 2020 г. общите средства на държавния бюджет за научноизследователска и развойна дейност (GBARD) в целия ЕС възлизат на 100.

Уебинар за новите функции в портала на Европейската комисия – Funding and Tenders

  На 28 септември Европейската комисия организира уебинар, на който да изясни новите функции в портала Funding & Tenders. Ще.

България записа най-доброто си представяне в EUCYS от първото си участие в конкурса през 1997 г. насам.

В хибридното провеждане на конкурса за 2020/21 г. всички български участници спечелиха награди. Виктор Колев, с проект Neural Abstract Reasoner.

COST Info Day – online session

  На тази онлайн сесия може да научите за ролята на COST в насърчаването и разпространението на научните постижения, ролята.