Европейският съвет за научни изследвания обяви първите конкурсни сесии в рамките на „Хоризонт Европа“

Европейската комисия представи Работната програма за 2021 г. на Европейския съвет за научни изследвания (ERC). Това е първата работна програма.

Успешни проекти по програмата за разпространение на върхови постижения и разширяване на участието (SEWP) по Хоризонт 2020

Проектът NCP_WIDE.NET представя 15 успешни проекта по програма Widening на „Хоризонт 2020“, изпълнени в рамките на Teaming for Excellence (Фаза.

ERC публикува информация за кандидатите по конкурсите за безвъзмездна финансова подкрепа – Starting и Consolidator Grant Calls

Безвъзмездните средства предоставяни чрез конкусрсните сесии Starting и Consolidator Grant Calls на Европейския научноизследователски съвет (ERC) са част от основните.

Онлайн дискусия на тема: „Европейски и национални възможности за научни организации и млади учени. Механизми за подкрепа и сътрудничество“

Научна организация „Асоциация на младите учени“ организира онлайн дискусия на тема: „Европейски и национални възможности за научни организации и млади.

Национален конкурс „Млади таланти“ 2021 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява.

Европейскатa комисия представи платформата Open Research Europe (ORE)

Новата платформа Open Research Europe (ORE), финансирана от Европейската комисия е нова, безплатна, отворена платформа за рецензии за резултати от.

Тематични уебинари на Елзевир специално за българската научна и академична общност в периода март-юни 2021 г.

Elsevier (Елзевир) е издателство, специализирано в публикуването на научна литература, като обемът на неговата продукция се оценява на 1/4 от.

Програма EIT Food Seedbed Incubator

Програмата EIT Food Seedbed Incubator е безплатна и се изпълнява от EIT Food, консорциум, който включва европейски компании, изследователски институти.

Комуникация на наука по време на COVID-19 – преглед на добри практики

Междусекторната дейност на COST (Cross-Cutting Activity, CCA) в областта на научните комуникации обединява изключителен опит от над 50 организации в.