Награда „Предприемач в науката“ за проект за пречистване на води с добив на зелена енергия

Д-р Росен Иванов, главен асистент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, е новият носител на наградата „Предприемач в науката“. Той.

Великобритания с нова международна образователна програма за обмен „Тюринг“

След BREXIT, Великобритания ще се присъедини към няколко научни програми през програмния период 2021-27 г. – „Хоризонт Европа“, „Евратом“ (в.

Уебинар на тема „България 4.0: да уловим цифровата вълна“

Европа се подготвя за „Европа 4.0“ – цифрово свързана икономика, способна да създава решения и да води към конкурентно и.

Нов регламент на Национални научни награди „Питагор“

За да отличи постиженията на българските учени и научни колективи с изключителен принос към българската наука, министърът на образованието и.

Двугодишни докторантски стипендии за отлични изследователи по програма PASIFIC

Полската академия на науките обяви програма за стипендии PASIFIC, финансирана по схемата на MSCA COFUND. Програмата PASIFIC предлага 2-годишни докторантски.

Лятната студентска онлайн програма за 2021 г. на CERN

Международният институт за устойчиви технологии  (SEEIIST) предоставя възможност за младите хора от Югоизточна Европа да участват в лятната студентска онлайн.

Индекс на инвестициите в научноизследователската и развойна дейност на ЕС за 2020 г.

Основната цел на индекса на ЕС за промишлени научноизследователски и развойни дейности (Scoreboard) е да се направи сравнителен анализ (т..

Стипендии за научни изследвания в областта на спорта

Посолството на Кралство Саудитска Арабия в България споделя информация за обявяване на началото на процедура по връчване на награда „принц.

Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020-2027 г.

Дирекция „Наука“ на МОН публикува актуализираната Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г..