Обявена е първата покана за кандидатстване по стипендиантската програма „ Global at Venice – Изследвания и обучение за глобални предизвикателства“

Програмата, съфинансирана по Marie Skłodowska-Curie Action (COFUND) дава възможност на 15 талантливи изследователи от цял свят да започнат своята изследователска.

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“

Стратегията на Европейската комисия за единен цифров пазар е насочена към отворена наука и отворен достъп до научни резултати. Тя.

Френският институт в България обявява покана за подаване на проектни предложения

Френският институт в България обяви началото на кнкурс за набиране на проектни предложения в университетската и научната област за 2021.

Първа национална конференция STEM Образование и иновации 09-11 Април 2021 г.

В периода 09-11 април 2021 г. ще се проведе първата национална конференция STEM Образование и иновации (STEM Education and Innovations)..

Управление на научноизследователски данни

Управлението на изследователските данни се отнася до обработката на изследователски данни (събиране, организация, съхранение и документация) по време и след.

Стратегически план на „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2024 г.

На 15 март 2021 г. Европейската комисия прие първия стратегически план за „Хоризонт Европа“, новата програма на ЕС за научни.

Уебинар на тема „Как да подготвим успешно проектно предложение по РП „Хоризонт Европа““ (24 март 2021 г., 11.00 – 17.15 българско време)

Европейската комисия организира уебинар  на тема „Как да подготвим успешно проектно предложение по РП „Хоризонт Европа“. Онлайн събитието ще се.

Digital Day 2021 – тематично събитие на Европейската комисия и Португалското председателство на Съвета на ЕС

Европейската комисия, в сътрудничество с Португалското председателство на Съвета на ЕС, организира Digital Day 2021 – виртуално събитие, което ще.

Информационен ден на ЕК за „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA)

Европейската комисия организира онлайн информационно събитие за различните схеми на финансиране и основните промени по отношение на Действията „Мария Склодовска-Кюри“.