Три нови Horizon Europe уебинара, които Европейската комисия организира

Европейската комисия информира за три нови уебинара:

Заглавие: Еднократно финансиране в Horizon Europe: Как работи? Как да подготвя проектно предложение?
Дата: 11 май 2023 г., от 10:00 ч. до 12:00 ч. (CEST, брюкселско време)
Целева група: Кандидати и бенефициенти, които са или ще участват в конкурсни сесии за еднократни грантове
Уебсайт на събитието: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event230511.htm (само дистанционно, няма нужда от регистрация)

Заглавие: Информационна сесия относно Horizon Results Booster – насочване на изследванията към силно обществено въздействие
Дата: 24 май 2023 г., от 10:00 ч. до 12:30 ч. (CEST, брюкселско време)
Уебсайт на събитието: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event230524.htm (само дистанционно, няма нужда от регистрация)

Заглавие: Ден на координаторите по Horizon Europe Grant Management
Дата: 08 юни 2023 г., от 09:30 ч. до 13:00 ч. (CEST, брюкселско време)
Уебсайт на събитието: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event230608.htm (само дистанционно, няма нужда от регистрация)