Онлайн дискусия на тема: „Европейски и национални възможности за научни организации и млади учени. Механизми за подкрепа и сътрудничество“

Научна организация „Асоциация на младите учени“ организира онлайн дискусия на тема: „Европейски и национални възможности за научни организации и млади.

Национален конкурс „Млади таланти“ 2021 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява.

Европейскатa комисия представи платформата Open Research Europe (ORE)

Новата платформа Open Research Europe (ORE), финансирана от Европейската комисия е нова, безплатна, отворена платформа за рецензии за резултати от.

Тематични уебинари на Елзевир специално за българската научна и академична общност в периода март-юни 2021 г.

Elsevier (Елзевир) е издателство, специализирано в публикуването на научна литература, като обемът на неговата продукция се оценява на 1/4 от.

Програма EIT Food Seedbed Incubator

Програмата EIT Food Seedbed Incubator е безплатна и се изпълнява от EIT Food, консорциум, който включва европейски компании, изследователски институти.

Комуникация на наука по време на COVID-19 – преглед на добри практики

Междусекторната дейност на COST (Cross-Cutting Activity, CCA) в областта на научните комуникации обединява изключителен опит от над 50 организации в.

Онлайн информационен ден за COST

COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите) е финансираща организация за научноизследователски и иновационни мрежи. COST помага да се свържат.

Проф. дн Стефан Панайотов (ННП „ВИХРЕН“)

Проф. дн Стефан Панайотов е роден в гр. Мадан на 16 февруари 1963 г. Завършил е средното си образование в.

Предстоящи уебинари на Web of Science

17 февруари 2021 г., 12:00 (българско време) Видимост чрез отворен достъп и анализи в Web of Science Знанието няма граници!.

Стратегия на Европейския институт за иновации и технологии за периода 2021 – 2027 г.

С мисъл за своето бъдеще и с цел да служи по-добре на Европа като най-голямата иновационна общност, през декември 2017.