Уебинар за Националната стипендиантска програма на Словашката република в подкрепа мобилността за академичната 2023 – 2024 г.

Правителството на Словашката република одобри създаването на Националната програма за стипендии на Словашката република за подкрепа на мобилността на студенти, докторанти, университетски преподаватели, изследователи и хора на изкуството през 2005 г. Стипендиите в рамките на Националната програма за стипендии на Словашката република се финансират от държавния бюджет на Словашката република и от Европейския съюз – NextGenerationEU в рамките на Инвестицията: „Подкрепа за интернационализация на академичната среда „Компонент: „Привличане и задържане на таланти“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Словашката република.

Националната програма за стипендии на Словашката република подкрепя учебна/изследователска/преподавателска/артистична мобилност на международни студенти, докторанти, университетски преподаватели, изследователи и хора на изкуството във висши учебни заведения и изследователски организации. Подпомага двупосочна мобилност – международни стипендианти в Словакия, както и словашки стипендианти в чужбина. Програмата предлага стипендии за покриване на разходите за живот по време на престоя и пътни надбавки (всички категории в случай на стипендианти от Словакия; студенти и докторанти в случай на международни стипендианти).

Срокът за подаване на документи за академичната 2023 – 2024 г. е 30 април 2023 г. В тази връзка на 1 април 2023 г. от 13,00 ч. (CET)  ще се проведе , предназначен за чуждестранните кандидати, фокусиран върху подготовката на заявлението за стипендията, отпускана в рамките на Националната стипендиантска програма на Словашката република.

За подробна информация може да се обърнете към г-н  Ондрей Арадски ( Ondrej Aradský e-mail: nsp-foreign@saia.sk tel.: +421 2 5930 4733.

flyer NSP + webinar – OneDrive (sharepoint.com)