Среща на Комитета за европейско научноизследователско пространство и иновации в Прага

На 13 и 14 септeмври в Прага се проведе заседание на Комитета за европейско научноизследователско пространство и иновации (ERAC), в.

EIT публикува ръководство за синергии между MSCA и EIT

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) публикува ръководство, обясняващо потенциалните синергии между действията по Мария Склодовска-Кюри (MSCA) и EIT,.

Годишна научноизследователска конференция 2022 г.

Организирана от 2004 г., изданието за 2022 г. на Годишната изследователска конференция (ARC) се организира от Съвместния изследователски център (JRC).

Европейски дни на научните изследвания и иновациите

На 28 и 29 септември за четвърта поредна година Европейската комисия организира Европейски дни на научните изследвания и иновациите. Тазгодишните.

Четири нови уебинара за Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. 

Европейската комисия организира през следващите няколко месеца четири нови уебинара – два за Хоризонт 2020 и два за Хоризонт Европа..

МОН ще бъде партньор в проект по Оперативна програма „Добро управление“

На 25.08.2022 г. Сдружение „Асоциация на младите учени“ сключи с дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет административен договор.

Нов конкурс по програма „Цифрова Европа“

На 30 август предстои да бъде отворен конкурс „EU secure Quantum Communication Infrastructure“ по програма „Цифрова Европа“ ( Digital Europe).

Информационен бюлетин – The Extreme Light Infrastructure ERIC

Инфраструктурата The Extreme Light Infrastructure ERIC споделя в своя информационен бюлетин за следните възможности: First Joint ELI Call for Users –.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ – 2022 г.

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, приета от МС.