Лятна школа за магистри, докторанти и специализанти по въведение в динамично-стохастичните модели (DSGE) на общо равновесие – част от проекта SCHOLARNET

В навечерието на своя 120-годишен юбилей катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в сътрудничество с Университета Рединг,.

Стартиране на програма за лидерство за жени на EIC: Acknowledging the winds of change

Европейският съвет за иновации (EIC) стартира въздействаща програма за лидерство на жените (WLP). Освен преглед на програмата и нейните услуги,.

Конференция „New European Research Area – Towards a Responsible Knowledge-Driven Society of the 3rd Millennium“

На 26 и 27 октомври 2021г. Словенското председателство на Съвета на ЕС организира конференция на тема „New European Research Area.

Резултати от проучването за отворен достъп в „Хоризонт 2020“

На 6 септември 2021 г. Европейската комисията публикува резултатите и наборите от данни от проучване, наблюдаващо отворения достъп в „Хоризонт.

EIT публикува Доклад за дейностите на Регионалната схема за иновации на EIT (EIT RIS) за годините 2019-2020.

Европейският институт за иновации и технологии публикува доклад за дейностите на Регионалната схема за иновации на EIT (EIT RIS) за.

Уебинар: Empowering & protecting creativity through intellectual property

Културните и творческите сектори и индустрии (CCSI) са ключови двигатели за устойчив растеж и създаване на работни места в Европа.

EIT Digital Flagship Conference 2021

На 14 септември 2021 г. EIT Digital ще осъществи онлайн конференция, на която институтът ще представи как ще се реализира.

ЕК публикува тримесечен преглед на научната литературата относно зеления преход

Европейската комисия публикува своя тримесечен преглед на литературата за изследвания и иновации, като настоящият въпрос се фокусира върху научноизследователската и.

Европейската комисия започва консултация относно „Ръководните принципи за оценяване на знанията“

Европейската комисия (ЕК) започна консултация, за да събере обратна връзка и да се запознае с визията на европейските участници в.