Отчетна онлайн конференция на Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ за представяне на резултатите за 2020 г.

На 22 януари 2021 г. (петък) от 9:30 ч. ще се проведе отчетната онлайн конференция на Национална научна програма „Oпазване.

Работната група FAIR in Practice на Европейския облак на отворената наука публикува доклад с шест препоръки за изпълнение на FAIR практиката за отворена наука

Работната група FAIR in Practice на Европейския облак за отворена наука публикува доклад, в който предоставя анализ на състоянието на.

Стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Посолство на САЩ в Република България обявяват конкурс за стипендии за усъвършенстване на.

Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България

Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърден Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в.

Чешкият университет за хуманитарни науки (Прага) кани кандидати за ERA Chair по проект по РП „Хоризонт 2020“ DRIFT-FOOD.

Чешкият университет за хуманитарни науки (Прага) кани кандидати за ERA Chair по проект по РП „Хоризонт 2020“ DRIFT-FOOD. Поканата е.

Заместник-министър Карина Ангелиева говори за успехите и предизвикателствата пред българската наука през 2020 г.

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева сподели чрез видеопослание към българската научна общност своите пожелания за успешна 2021.

Награда „Предприемач в науката“ за проект за пречистване на води с добив на зелена енергия

Д-р Росен Иванов, главен асистент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, е новият носител на наградата „Предприемач в науката“. Той.

Великобритания с нова международна образователна програма за обмен „Тюринг“

След BREXIT, Великобритания ще се присъедини към няколко научни програми през програмния период 2021-27 г. – „Хоризонт Европа“, „Евратом“ (в.

Уебинар на тема „България 4.0: да уловим цифровата вълна“

Европа се подготвя за „Европа 4.0“ – цифрово свързана икономика, способна да създава решения и да води към конкурентно и.