Национален конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“

На 15.01.2024 г. Фонд на фондовете стартира Национален конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“ съвместно със Софийски университет, с.

Конкурс по програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки

Програмата се подпомага от: Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат за образование, научни изследвания и.

До 18 април 2024 г. Награди за принос в науката „Питагор“ 2024 г.

През 2024 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират в следните категории:.

Как регионалните иновационни екосистеми могат да подобрят участието в Рамковата програма?

Европейската комисия публикува нов работен документ за това как регионалните иновационни екосистеми могат да подобрят участието в Рамковата програма. Този.

26. Национален конкурс „Млади таланти“ 2024 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява.

Предварителна оценка на проектни предложения по РП „Хоризонт Европа“

В рамките на проект NCP_WIDERA.NET, в който Министерството на образованието и науката участва, е разработен портал wideraexperts.eu. Порталът е безплатен.

Предстои отварянето на покана за кандидатстване по компонент „Многостранни академични проекти“ от Втория швейцарски принос

Предстои отварянето на покана за кандидатстване по компонент „Многостранни академични проекти“ (MAPS: Multilateral Academic Projects) от Втория швейцарски принос към.