Brain Innovation Days 2022

Тазгодишните “Дни на мозъчните иновации” (Brain Innovation Days) са на тема #ConnectingBrains. Участието е улеснено, като в допълнение към работата.

Уебинар на тема „Управление в ситуация на множество кризи: уроци за устойчивост научени след пандемията от COVID-19“

Генерална дирекция за изследвания и иновации на Европейската комисия (ГД „Изследвания и иновации“) и Европейската агенция за околна среда (EEA).

Покана за представяне на проектни предложения за новите многогодишни бизнес планове

Покана за представяне на проектни предложения за новите многогодишни бизнес планове на т. нар. общности на знанието и иновациите (ОЗИ,.

Студент от МУ – Варна отличен с призово място на Първия Европейски студентски симпозиум по анатомични изследвания

Лора Велева, петокурсник по специалност „Медицина“ в Медицински университет – Варна, спечели първа награда в категория В за представяне на.

ИАНМСП стартира 13-та сесия на Национален иновационен фонд с облекчена процедура по кандидатстване през месец юли

Източник: standartnews.com ИАНМСП ще стартира приемането на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 500 000 лева за.

Проектът OCRE финансира внедряване на облачни решения и услуги за наблюдение на Земята

Проектът OCRE обяви последният етап на финансиране за внедряване на облачни решения изследователи за техните изследователски проекти. Проектите могат да.

Платформа за публикации на учени и изследователи от България

PC TECHNOLOGY CENTER (Харков,Украйна) предоставя своите научни списания като платформа за публикации на учени и изследователи от България. Списъкът на.

Първи уебинар по приоритет „По-социален Дунавски регион“ (INTERREG)

В рамките на програма INTERREG (Danube Transnational Programme 2021-2027) се организира първи уебинар по приоритет „По-социален Дунавски регион“, посветен на.

Първо издание на Фестивала на новия европейски Баухаус (NEB)

В периода 9 – 12 юни ще се проведе първото издание на Фестивала на новия европейски Баухаус (NEB), което си.