Д-р Деян Радев (ННП „Петър Берон“)

Д-р Деян Радев завършва специалност „Икономика“ в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2006 г. и магистърска.

Доктор Анета Иванова (ННП „Петър Берон“)

Доктор Анета Иванова е магистър по молекулярна и функционална биология към Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и.

Доц. Петър Рашков (ННП „Петър Берон“)

Доц. Петър Рашков защитава докторска степен по математика в Университета Якобс в гр. Бремен, Германия през 2010 година в областта.

Доц. Д-р Ивайло Кацаров (ННП „Петър Берон“)

През 1981 год. Доц. Д-р Ивайло Кацаров завършва Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност атомна физика. Същата година постъпва на.

Какво се случва с „младите таланти“

Тук вижте участниците и техните проекти през годините – https://naukamon.eu//mladi-talanti/   2017г.: Тодор Алексиев: Теодор Алексиев към момента е трета.

Възстановяване на Европа чрез научни изследвания и иновации

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия публикува визия за възстановяване на Европа чрез научни изследвания и иновации..

Постдокторантски стипендии на Human Frontier Science Program (HFSP)

Програмата за стипендии на HFSP подкрепя проектни предложения за гранични, потенциално трансформативни изследвания в областта на науките за живота. Насърчава.

Отворен тематичен конкурс финансиран от европейската научноизследователска инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки DARIAH

Нучноизследователската инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки DARIAH обяви конкурс в две тематични направления: Обмен в областта на изкуствата в.

Инициатива “Plastic Pirates – Go Europe!” за справяне със замърсяването с пластмасови отпадъци на реките и моретата

Замърсяването с пластмасови отпадъци на реките и моретата е едно от основните предизвикателства за околната среда на нашето време. Образованието,.