ERA4Ukraine

Европейската комисия лансира платформа ERA4Ukraine, която има за основна цел да подкрепи нуждите на изследователите от Украйна, като им предостави.

Европейската комисията търси кандидати за научния съвет на ERC

Независимият Постоянен комитет по идентификация, създаден от Европейската комисия през 2020 г., обяви покана към желаещите да кандидатстват за членове.

Конференцията на високо ниво за ангажиране на гражданите в европейските мисии (Хоризонт Европа)

Все още има възможност да се регистрирате за участие в конференцията на високо ниво за ангажиране на гражданите в европейските.

Възможности за сътрудничество с Европейския институт за иновации и технологии (EIT)

EIT Urban Mobility организира серия от конференции за търсенето и намирането на решения, на които ще бъдат представени иновации с.

Менторска инициатива за кандидати по конкурсите Starting and Consolidator Grants на ERC

Институтът за хуманитарни науки (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM), Виена е независим институт за напреднали изследвания в областта.

Националната стипендиантска програма на Словашката Република

Националната стипендиантска програма на Словашката Република, призвана да подкрепя мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висши училища, научни и.

Европейската комисията търси кандидати за научния съвет на ERC

Независимият Постоянен комитет по идентификация, създаден от Европейската комисия през 2020 г., започна търсенето на кандидати за членство в Научния.

Покана за проект „Гласът на младите изследователи“

„Асоциация на младите учени“/АМУ/ има удоволствието да Ви покани да приемете участие в изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“.

Семинар #EUwomen4future

На международния ден на жената – 8 март, комисар Мария Габриел и председателя на Европейския парламент Роберта Мецола домакинстват празнично.