Българският екип за търсене на екзопланети с нови вълнуващи резултати от първата година на своята работа

 Една година след старта на проекта за търсене и изследване на екзопланетни системи EXO-RESTARТ, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ по.

Kонкурси по Българо-Швейцарска програма за стипендии и академичен обмен

Центърът за академични изследвания София (Centre for Advanced Study, CAS)  обявява конкурси по Българо-Швейцарска програма за стипендии и академичен обмен..

Европейските министри на научните изследвания обсъждат научните инфраструктури в цифровия преход и научните публикации

Министрите, отговарящи за научните изследвания и иновациите, от държавите-членки на ЕС, Норвегия и Швейцария се срещнаха на неформална среща в.

До 3 април 2023 г. Награди за принос в науката „Питагор“ 2023 г.

рез 2023 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират в следните категории:.

INSAIT – Тенденциите в изкуствения интелект и компютрите

Институтът за научни изследвания в областта на компютърните науки, изкуствения интелект и технологиите (INSAIT), обект от НПКНИ, организира поредица събития.

Втора покана за проектни предложения на НИ „Екстремна светлина“

Научноизследователската инфраструктура „Екстремна светлина“(ELI) обявява втора покана за проектни предложения към потребителите. Потенциалните потребители имат възможност да проведат едни от.

25. Национален конкурс „Млади таланти“ 2023 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява.

Стопанският факултет на СУ отчита успешно изпълнение на проекта SCHOLARNET

В края на месец януари 2023 г. доц. д-р Атанас Георгиев – Декан на Стопанския факултет на СУ „Свети Климент.

STELLAR школи по радиоастрономически изследвания и технологии

Студенти, магистри, докторанти и млади учени по астрономия, физика, инженерни, компютърни науки и математика могат да кандидатстват за участие в.

RICH Europe организира събитие за проверка на предложения по обявените конкурсни сесии на РП „Хоризонт Европа“

RICH Europe организира събитие за проверка на предложения по обявените конкурсни сесии на РП „Хоризонт Европа“, в направление изследователски инфраструктури.