Конференция „Състояние на националната научна инфраструктура в Република България в изпълнение на НПКНИ“

В периода 17 – 18 ноември 2022 г., в гр. Пловдив, се проведе Конференция, на която бе представен напредъка и.

Уебинар на тема „Как да осигурим приложима защита на академичната свобода на ниво ЕС?“

На 28 ноември 2022 г. Европейският парламент организира уебинар на тема „Как да осигурим приложима защита на академичната свобода на.

Свободен достъп до научни инфраструктури на Съвместния изследователски център

Съвместният изследователски център (JRC) отвяра своите научни лаборатории за изследователи от висши училища, научни организации, инудстрия, малки и средни предприятия,.

Отворени покани от EIT

Заявките за Младежката мисия на EIT Food са отворени до 8 декември 2022 г. Повече информация по темата можете да.

Стопанския факултет на Софийски университет организира конференцията на тема „Кризи, устойчивост и трансформация“

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организира XXIII годишна международна научна конференция. Тази година темата на конференцията е „Кризи,.

Oнлайн обучителна сесия на тема „Нововъведения и работа с Web of Science Core Collection“

Web of Science осигурява обучение за учени, докторанти и студенти за ползване на функционалностите от платформата Web of Science. Първата планирана онлайн обучителна сесия ще се.

Трети национален семинар по програма Коперник на ЕС за държавни, научни, бизнес и неправителствени организации

Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) (Copernicus Academy), сдружение GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays) и Клъстер за Аеро-Космически.

EIT стартира покана за 12 милиона евро за насърчаване на иновациите и преквалификацията в европейското висше образование

Новообявената покана ще мобилизира до 12 милиона евро финансиране от Европейския институт за иновации и технологии за висшите училища и.

Декларацията от Бърно подчертава съществената роля на изследователските инфраструктури

По време на заключителния ден на Международната конференция за научните инфраструктури 2022 беше представена Декларацията от Бърно за насърчаване на.

Есенен ден на отворените врати във Физическия факултет на СУ

На 11 ноември 2022 г. от 13:00 до 16:00 часа Физическият факултет (ФзФ) на СУ „Св. Кл. Охридски“ и Астрономическата.