Проведе се национален информационен ден по компонент MAPS на Швейцарско-българската програма за научни изследвания

Над 150 участници от над 120 организации взеха участие на 17 април 2024 г.  в националното информационно събитие по компонент „Многостранни академични проекти“ (MAPS) на Швейцарско-българската програма за научни изследвания (ШБПНИ), организирано от Министерството на образованието и науката (МОН) – програмен оператор на ШБПНИ.

Във встъпителните си думи д-р Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, заяви че чрез MAPS ще се постигне увеличаване на конкурентоспособността на европейската изследователска общност и ще се подпомогнат международната интеграция и транснационалното сътрудничество. Отбеляза, че България е горда да участва в трите компонента на Програмата: PROMYS (за подкрепа за млади учени), SCIEX (за научен обмен) и MAPS (за съвместни изследователски проекти). Изрази увереността си, че след участието в информационното събитие много от присъстващите учени ще са мотивирани да участват с проектно предложение по поканата, ще намерят подходящите партньори и ще участват в съвместни многостранни изследователски проекти. Д-р Дамянова отбеляза, че част от мисията на дирекция „Наука“ при Министерството на образованието и науката е да намери възможности за българските учени за участие с проекти в международни изследователски програми. Според нея, активното участие на българските учени е гаранция за успех както на висшите училища и научните организации, така и на науката в България като цяло.

Г-н Томас Щауфер, ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество към посолството на Швейцария в България, отбеляза че ШБПНИ е важна част от двустранното сътрудничество между България и Конфедерация Швейцария, и надгражда научното партньорство, подкрепено от Първия швейцарски принос. Също така той допълни, че Конфедерация Швейцария е щастлива от факта, че България е избрала да изпълнява и трите компонента, предлагани от Швейцария:  PROMYS, SCIEX и MAPS, като по този начин чрез ШБПНИ се покрива целият цикъл в развитието на научна кариера. Г-н Щауфер изрази надежда, че благодарение на компонента MAPS, освен възможност на индивидуални изследователи да представят съвместни проекти, ще се създадат и устойчиви институционални партньорства.

В рамките на информационното събитие г-жа Изабел Фелнер от Швейцарската научна фондация (SNSF) запозна участниците с компонента MAPS и с детайли относно критериите за допустимост, финансирането на проектите, времевия график за тяхното изпълнение и друга важна информация.

Информационното събитие се организира във връзка с обявената на 2 април 2024 г. покана за кандидатстване с проектни предложения по компонент MAPS, която може да откриете тук.

Поради важността на събитието и с цел осигуряване на достъп на повече заинтересовани страни до него то беше записано и видео записът може да бъде достъпен от тук.

Презентацията на г-жа Изабел Фелнер от Швейцарската научна фондация можете да намерите тук.

В процеса на подаване на проектни предложения е предвидена така наречената предварителна заявка за участие в конкурсната процедура, чийто краен срок е 1 май 2024 година. В случай, че работата по проектното предложение започне след тази дата, кандидатът ще може да го подаде. Предварителната заявка не е незадължителна за кандидатите по програмата, но ще помогне на SNSF да подготви по-добре процеса по оценка на проектните предложения.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 1 юли 2024 г., 17 ч. швейцарско време.