Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на.

Свободни позиции за докторант и пост-докторант – Физически факултет на Софийски университет

Научноизследователската група Quantum Many-Body Dynamics (Физически факултет на СУ), финансирана с грант от Фонд „научни изследвания“ по Национална научна програма.

Насоки, методика за оценяване и форми за кандидатстване за предстоящия „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”, който Фонд „Научни изследвания“ ще обяви

Във връзка с предстоящия „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 –.

Подписан е Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката и Европейския институт за иновации и технологии

Министерството на образованието и науката и Европейския институт за иновации и технологии подписаха Меморандум за разбирателство. Меморандумът е подписан от.

Фонд „Научни изследвания “ отправя покана към учени които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания “ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват.

Покана към независими експерти във връзка с конкурс свързан с пандемията от COVID -19

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в.

Национален конкурс „Млади таланти“ 2019

Звездин Борисов Бесарабов – проект „Разпределено създаване на алгоритми за машинно самообучение за блокчейн анализ“ Звездин Бесарабов завършва Национална природо-математическа.

Национален конкурс „Млади таланти“ 2018

Атанас Стефанов и Александър Шопов- проект „Цветни зависимости в млади звездни обекти“ През 2018г. Атанас и Александър са ученици в.

Национален конкурс „Млади таланти“ 2017

  Чавдар Лалов- проект „Структура на несамопресичащите се маршрути и свързващата константа“.   През 2017г. Чавдар е ученик в 10-ти.