МОН ще бъде партньор в проект по Оперативна програма „Добро управление“

На 25.08.2022 г. Сдружение „Асоциация на младите учени“ сключи с дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет административен договор.

Нов конкурс по програма „Цифрова Европа“

На 30 август предстои да бъде отворен конкурс „EU secure Quantum Communication Infrastructure“ по програма „Цифрова Европа“ ( Digital Europe).

Информационен бюлетин – The Extreme Light Infrastructure ERIC

Инфраструктурата The Extreme Light Infrastructure ERIC споделя в своя информационен бюлетин за следните възможности: First Joint ELI Call for Users –.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ – 2022 г.

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, приета от МС.