Онлайн информационен ден за COST

COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите) е финансираща организация за научноизследователски и иновационни мрежи. COST помага да се свържат.

Проф. дн Стефан Панайотов (ННП „ВИХРЕН“)

Проф. дн Стефан Панайотов е роден в гр. Мадан на 16 февруари 1963 г. Завършил е средното си образование в.

Предстоящи уебинари на Web of Science

17 февруари 2021 г., 12:00 (българско време) Видимост чрез отворен достъп и анализи в Web of Science Знанието няма граници!.

Стратегия на Европейския институт за иновации и технологии за периода 2021 – 2027 г.

С мисъл за своето бъдеще и с цел да служи по-добре на Европа като най-голямата иновационна общност, през декември 2017.

Стипендии на „Фулбрайт“ за учени за академичната 2022-23 г.

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ има удоволствието да покани българските учени на уебинар за възможностите за финансиране на изследователска.

EURAXESS обяви начало на менторска програма „ Shape the future of a Researcher coming to Europe “

В рамките на проекта EURAXESS TOP IV „Отворен за света“ е разработена менторска програма „ Shape the future of a.

Церемония за обявяване на началото на Рамковата програма „Хоризонт Европа“

2 февруари 2021 г., Културен център Белем – CCB, Лисабон Онлайн събитие, организиранo от португалското председателство на Съвета на ЕС.

Онлайн библиотеката на Университета Маастрихт споделя информация по темата за FAIR принципите и отворената наука

През 2016 г. в рецензираното научно списание с отворен достъп „Научни данни“ (Scientific Data) бяха публикувани „FAIR Ръководни принципи за.

Science Europe публикува практическо ръководство за международно съгласуване на управлението на научноизследователски данни

Организациите за финансиране на научни изследвания, научните организации, отделните изследователи и рецензенти имат различни нужди и изисквания към политиките и.