Безплатни обучения за ползване на обновения Web of Science

Представителството на Web of Science за България информира за поредица от предстоящи безплатни онлайн обучения насочени към учени, докторанти и.

Kонкурс на “Фулбрайт” за учени и изследователи, аспиранти и представители на НПО за академичната 2022-23 година

Комисия “Фулбрайт” провежда конкурс за учени и изследователи , аспиранти и представители на НПО за академичната 2022-23 година с краен.

Информационен ден: Улесняване на сътрудничеството за научни изследвания и иновации в Дунавския регион

в рамките на частта „Разширяване на участието и разпространение на върхови постижения“ в Хоризонт Европа Тази инициатива на Стратегията на ЕС.

Кръгла маса: Възможности за сътрудничество между висши училища и МСП с EIT

Министерството на образованието и науката съвместно с Европейския институт за иновации и технологии (EIT) организира кръгла маса във виртуален формат,.

Укрепване на трансфера на технологии в ЕС – фокус върху Западните Балкани и Югоизточна Европа

Словенското председателство на Съвета на Европейския съюз, Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия и Научният парк АРЕА ще организират.

ЕС-AMRI – обединение на BBMRI, EATRIS и ECRIN

Европейският алианс на инфраструктури за медицински изследвания EU-AMRI е новият съюз между европейските инфраструктури за медицински изследвания BBMRI, EATRIS и.

Конкурс за стипендии “Фулбрайт” за учени и изследователи за академичната 2022-23 година

Конкурсът за стипендии “Фулбрайт” за учени и изследователи, аспиранти и представители на неправителствени организации за академичната 2022-23 година тече в.

Европейската лаборатория за структурна оценка (ELSA) предоставя достъп до своята научна инфраструктура

European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) обявява конкурс за проекти за достъп до нейната научната инфраструктура. Проектите могат да са.

Екип на Център за компетентност КВАЗАР се включва в спасителната акция по изтегляне на авариралия кораб „Вера Су“

Екип по управление на риска от Център за компетентност КВАЗАР се включи в координационния щаб на българските власти, ръководещ спасителната.

Европейската комисия слага началото на мисии на ЕС за справяне с основните предизвикателства

Комисията сложи началото на пет нови мисии на ЕС – нов и новаторски начин за съвместна работа и подобряване на.