Научна метрика, въздействие на публикациите и цитирането

Elsevier (Елзевир) е издателство, специализирано в публикуването на научна литература, като обемът на неговата продукция се оценява на 1/4 от всички статии,.

Конкурси за проектни предложения в сферата на здравеопазването и персонализираната медицина

Европейската Комисия публикува на своя специализиран портал информация за конкурси за проектни предложения в сферата на здравеопазването и персонализираната медицина..

Търсене на тематична информация чрез Web of Science

Учените и изследователите се обединяват, за да помогнат на света да разбере и да се пребори с COVID-19. За мнозина.

Портал за споделяне улеснява обмена и анализа на данни за COVID-19 за да се ускорят изследванията на коронавируса

В световен мащаб се предприемат безпрецедентен брой научни инициативи и проекти, за да се подпомогне борбата с COVID-19 пандемията. Едно.

Нови често задавани въпроси относно поканите и грантовите схеми по Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“

  Европейската комисия публикува на 16 април т.г. нови често задавани въпроси относно поканите и грантовите схеми по Рамковата програма.

Какъв е напредъкът в разработването на ваксина срещу COVID-19

Генетичната последователност на SARS-CoV-2 коронавирусът COVID-19, беше публикувана на 11 януари 2020 г., като предизвика интензивна глобална научноизследователска и развойна.

Отворена покана „Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии“ (European Platform for Skills and Jobs)

Европейката комисия обяви на сайта си отворена покана „Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии“.

Експресно проучване във връзка с извънредното положение

Безпрецедентната ситуация заради Коронавирус пандемията провокира остра нужда от набиране и анализ на емпирична информация за кризата.  Навсякъде по света.

Финансирането на науката трябва да продължи и след кризата

От десетилетия учените предупреждават, че появата на пандемия е въпрос на време. „Малцина ще се усъмнят, че големи епидемии и пандемии ще се разразят отново.