Министрите за наука обсъждат научната дипломация и следващия стратегически план на Хоризонт Европа

Министрите, отговарящи за научните изследвания и иновациите от държавите-членки на ЕС, Исландия, Норвегия и Швейцария, проведоха неформална среща в гр..

Иновациите в ЕС продължават да се подобряват на национално и регионално равнище

Европейската комисия публикува Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2023 г. В него се подчертава  наличието на съществено подобрение на.