Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“

На 26 януари 2023 г. Министерството на образованието и науката организира Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024.

Лекции по проекта EXTREME

На 18 януари, 2023 г., от 16 часа, в рамките на проекта EXTREME, ще се проведaт следните две лекции: 16:00-16:30.

Център за компетентност КВАЗАР подписа Споразумение за съвместна дейност със Столична община

Кметът на София Йорданка Фандъкова и доцент Август Иванов – Директор на Института по роботика на БАН подписаха споразумение за.

34 от 100 статии в отворен достъп за 6 месеца

През месец юни 2022 г. Министерството на образованието и науката сключи ново тригодишно споразумение с Elsevier. Споразумението е в изпълнение.

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ – представена на Фестивал на науката 2022

Науката не познава граници. Тя предизвиква и провокира, поставя въпроси и предлага решения. Науката и иновациите са двигател за развитието.

Регионалният астрономически център за изследвания и образование – представен на Фестивал на науката 2022

РАЦИО – Регионалният астрономически център за изследвания и образование обединява изследователските и образователни институции в областта на оптичната астрономия в.

Националният Център за високопроизводителни и разпределени пресмятания – представен по време на Фестивал на науката 2022

Националният Център за високопроизводителни и разпределени пресмятания, обект на Националната пътна карта за научна инфраструктура, управлява изчислителна научна инфраструктура, която.

Национална научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ СЕВЕ) представена на Фестивал на науката 2022

Все по-нарастващите нужди от електроенергия за икономиката, транспорта и бита, определят съвременния бърз темп на развитие на енергийните системи. Това.