Национален конкурс „Млади таланти“ 2019

Звездин Борисов Бесарабов – проект „Разпределено създаване на алгоритми за машинно самообучение за блокчейн анализ“ Звездин Бесарабов завършва Национална природо-математическа.

Национален конкурс „Млади таланти“ 2018

Атанас Стефанов и Александър Шопов- проект „Цветни зависимости в млади звездни обекти“ През 2018г. Атанас и Александър са ученици в.

Национален конкурс „Млади таланти“ 2017

  Чавдар Лалов- проект „Структура на несамопресичащите се маршрути и свързващата константа“.   През 2017г. Чавдар е ученик в 10-ти.

Национален конкурс „Млади таланти“ 2016

Пресиана Ивайлова Маринова проектът: „Наличие на нулеви суми в подмножества на крайни векторни пространства“ През 2016г. Пресиана е ученичка в.

Национален конкурс „Млади таланти“ 2015

Паолина Гаджулова проект „Триизмерен матчинг. Ново решение посредством генетични алгоритми“ Genetic algorithms are a powerful metaheuristic that mimics the process.

Допълнителни 150 милиона евро за Европейския съвет за иновации за финансиране на водещи до пробив идеи за справяне с коронавируса

Пилотният “Ускорител“ на Европейския съвет за иновации (ЕСИ) ще разполага с допълнителни 150 милиона евро за подкрепа на решаващи иновации.

Фонд „Научни изследвания“ финансира проекти за научни изследвания свързани с пандемията от коронавирус

С постановление на Министерски Съвет е одобрен бюджет за реализиране на нови конкурси на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) за финансиране.

Информация за напредъка на научното сътрудничеството и координацията в рамките на Европейския съюз по темата SARS-CoV-2

Държавите от Европейския съюз обединиха ресурсите си за координиране на усилията за постигане на съвместно решение на проблемите, възникнали вследствие.

Kоординираните усилия в отговор на COVID-19 кризата – основна тема в месечния бюлетин на комисар Мария Габриел.

Темата за координираните усилия в отговор на COVID-19 кризата е основна в месечния бюлетин на комисар Мария Габриел. „Европа продължава.