Среща на министрите за наука и технологии в ОИСР

На срещата си на министерско равнище в ОИСР министрите на науката и технологиите подчертаха, че е необходимо правителствата да разработят.

Нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите

На 24 април 2024 г. Народното събрание прие нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Този законодателен акт.

1,25 милиарда евро от „Хоризонт Европа „за подкрепа на авангардни научни изследвания в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“

Eвропейската комисията обяви нови покани за представяне на предложения на стойност над 1,25 милиарда евро в подкрепа на научните изследвания в рамките на действията „Мария.

Проведе се национален информационен ден по компонент MAPS на Швейцарско-българската програма за научни изследвания

Над 150 участници от над 120 организации взеха участие на 17 април 2024 г.  в националното информационно събитие по компонент.

Покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между България и Китай (изследователски проекти)“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между  България.

Национално проучване на зелените герои

Започва първото национално проучване на зелените инициативи у нас – “Зелените решения от България 2024”, което цели да подпомогне средата за развитие.

Информационно събитие по компонента „Многостранни академични проекти“ (MAPS) на Швейцарско-българската програма за научни изследвания

Министерството на образованието и науката (МОН) организира Национално информационно събитие в гр. София, хотел „София Балкан Палас“, зала „Средец“ на.

Споделете най-добрите си практики по време на дискусиите за валоризация на знанията в ЕС през 2024

Тествали ли сте практика, която превръща знанията и резултатите от научните изследвания в действителни решения, създаващи обществена и/или икономическа стойност?.

Покана по проект NebulOuS

NebulOuS е проект финансиран по РП „Хоризонт Европа“, който има за цел да проектира и внедри на нова мета операционна.