Анкета на панела на Младите учени към ECFA комисията в ЦЕРН

Панела на Младите учени към European Committee for Future Accelerators към ЦЕРН организира мащабно проучване, което има за цел да.

Покана по инициативата на ERC – Научна журналистика

На 15 септември 2022 г. Европейският съвет за научни изследвания (ERC) откри покана в рамките на новата си инициатива за.

Иновациите в ЕС се увеличават въпреки предизвикателствата

На 22 септември Европейската комисия публикува годишното издание на Европейския индекс за иновации, който показва ръст на иновациите в ЕС.

Успех за България на Европейското състезание за млади учени 2022 г.

Двама български ученици се представиха успешно по време на 33-тото издание на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS) в Европейския.

Mеждународен работен семинар на тема: „Стволови клетки: фундаментални принципи и транслационни приложения”

Медицински университет – Варна е организатор и домакин на международен работен семинар на тема: „Стволови клетки: фундаментални принципи и транслационни.

Европейска награда за шампиони по равнопоставеност на половете

През 2022 г. за първи път ще бъде връчена Европейска награда за шампиони по равнопоставеност на половете. Новата инициатива на.

Среща на Комитета за европейско научноизследователско пространство и иновации в Прага

На 13 и 14 септeмври в Прага се проведе заседание на Комитета за европейско научноизследователско пространство и иновации (ERAC), в.

EIT публикува ръководство за синергии между MSCA и EIT

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) публикува ръководство, обясняващо потенциалните синергии между действията по Мария Склодовска-Кюри (MSCA) и EIT,.

Годишна научноизследователска конференция 2022 г.

Организирана от 2004 г., изданието за 2022 г. на Годишната изследователска конференция (ARC) се организира от Съвместния изследователски център (JRC).

Европейски дни на научните изследвания и иновациите

На 28 и 29 септември за четвърта поредна година Европейската комисия организира Европейски дни на научните изследвания и иновациите. Тазгодишните.