Posts by k.mutavchiev@mon.bg

Стопанския факултет на Софийски университет организира конференцията на тема „Кризи, устойчивост и трансформация“

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организира XXIII годишна международна научна конференция. Тази година темата на конференцията е „Кризи,.

Oнлайн обучителна сесия на тема „Нововъведения и работа с Web of Science Core Collection“

Web of Science осигурява обучение за учени, докторанти и студенти за ползване на функционалностите от платформата Web of Science. Първата планирана онлайн обучителна сесия ще се.

Работна среща на тема “Национален инфраструктурен капацитет по транслационна медицина”

Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България кани представители на заинтересованите научни и академични екипи на работна среща.

Съвместната българо-китайска лаборатория за “Адаптиране на управлението на селскостопанските екосистеми към климатичните промени”

На 30 септември 2022 г. в библиотеката-музей “Циен Сюесън” на Шанхайския университет “Дзяо Тун” (SJTU) се състояха официалното откриване на.

Онлайн семинар „Оценка и мониторинг на ESFRI инфраструктури“ (10 октомври 2022 г.)

IPERION HS и E-RIHS организират поредица от онлайн семинари, за да предоставят актуална информация за научни изследвания, научноизследователски инфраструктури, политики.

Mеждународен работен семинар на тема: „Стволови клетки: фундаментални принципи и транслационни приложения”

Медицински университет – Варна е организатор и домакин на международен работен семинар на тема: „Стволови клетки: фундаментални принципи и транслационни.

Четири нови уебинара за Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. 

Европейската комисия организира през следващите няколко месеца четири нови уебинара – два за Хоризонт 2020 и два за Хоризонт Европа..

МОН ще бъде партньор в проект по Оперативна програма „Добро управление“

На 25.08.2022 г. Сдружение „Асоциация на младите учени“ сключи с дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет административен договор.

Новини и информация за EIT и общностите на знанието

Деветата общност на EIT на знание и иновации (ОЗИ), посветена на културните и творческите сектори и индустрии, бе определена днес,.

Международен уебинар в рамките на проект CAPBIO4BG (биоикономика)

Във връзка с организираният на 21-22 юни международен семинар в рамките на проект CAPBIO4BG, координиран от Аграрен Университет – Пловдив.