Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES организиран от CERIC-ERIC е удължен до 3 май 2021 г.

Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES организиран от CERIC-ERIC е удължен до 3 май 2021 г.

Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES, организиран от CERIC-ERIC, е удължен до 3 май 2021 г. 8-дневното онлайн обучение е отворено за изследователи от цял ​​свят, които искат да разширят знанията си за мащабни изследователски инфраструктури чрез теоретични и практически сесии. Всички избрани участници ще…

Фонд „Научни изследвания“ организира международна работна среща в рамките на JPI Urban Europe

Фонд „Научни изследвания“ организира международна работна среща в рамките на JPI Urban Europe

В периода 16-18 юни 2021 г. Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира работна среща, целта на която е да помогне за по-широкото и успешно участие на българските учени, научни организации, общините, държавни органи и други заинтересовани страни в Общата програмна инициатива JPI Urban Europe (JPI UE).…

Награди  „Питагор“ 2021 г. на Министерство на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2018-2020 г.

Награди „Питагор“ 2021 г. на Министерство на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2018-2020 г.

През 2021 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират с изцяло нов регламент като ще бъдат връчвани отличия в следните категории: Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос; Голяма награда „Питагор“ за млад учен; Награда „Питагор“ за…

България получи статут на „Участник“ в Комитета за научна и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и работните органи към него

България получи статут на „Участник“ в Комитета за научна и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и работните органи към него

На 7 април заместник-министър Карина Ангелиева взе участие в закрито заседание на Комитета за научна и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), на което представи политиките на България в областта на науката и иновациите. Г-жа Ангелиева сподели значимия напредък, който страната…

Европейската комисия мобилизира 123 милиона евро за научни изследвания и иновации за справяне с новите варианти на SARS-CoV-2

Европейската комисия мобилизира 123 милиона евро за научни изследвания и иновации за справяне с новите варианти на SARS-CoV-2

EK мобилизира 123 милиона евро от бюджета на РП „Хоризонт Европа“ за спешни изследвания на различните варианти на коронавирус.  Комисията обяви нови конкурсни сесии, които допълват по-ранните действия за разработване на лечение и ваксини чрез организиране и провеждане на клинични изпитвания за напредък в развитието на…

Информационна сесия на тема „Успешно проектно предложение по РП „Хоризонт Европа“

Информационна сесия на тема „Успешно проектно предложение по РП „Хоризонт Европа“

На 21 април 2021 г. Европейската комисия ще организира открита информационна сесия на тема „Успешно проектно предложение по РП „ Хоризонт Европа“: Научно-техническите постижения са от ключово значение, но не забравяйте и другите аспекти“. Този уебинар е продължение на сесията на тема „Как да подготвим…

Управление на иновациите и цифрова трансформация на индустриите – докторантски семинар в рамките на проекта SCHOLARNET

Управление на иновациите и цифрова трансформация на индустриите – докторантски семинар в рамките на проекта SCHOLARNET

В началото на месец март се проведе онлайн семинар на тема „Управление на иновациите и цифрова трансформация на индустриите и работата: Бъдещи тенденции и изследователски методологии“, като част от проекта SCHOLARNET. Проектът SCHOLARNET, изпълняван в рамките на Национална научна програма „Европейски научни мрежи“, се ръководи…

Примери за успешно сътрудничество - Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“

Примери за успешно сътрудничество – Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“

В продължение на тематичната поредица, Порталът за наука представя чрез видеа още два примера за успешното сътрудничество между България и САЩ под егидата на програма „Фулбрайт”. Д-р Милена Лесева, БАН “Генетичните качества на подобрения човек (Човек 2.0)” – Генетика (AY 2008-2011) Университет на Флорида –…

Обявена е първата покана за кандидатстване по стипендиантската програма „ Global at Venice - Изследвания и обучение за глобални предизвикателства“

Обявена е първата покана за кандидатстване по стипендиантската програма „ Global at Venice – Изследвания и обучение за глобални предизвикателства“

Програмата, съфинансирана по Marie Skłodowska-Curie Action (COFUND) дава възможност на 15 талантливи изследователи от цял свят да започнат своята изследователска и дейност и обучение в университета Ca ’Foscari (Венеция). Програмата се подкрепя от корпоративните партньори на университета, включително изследователски центрове, неакадемични мрежи от отделни фирми…

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“

Стратегията на Европейската комисия за единен цифров пазар е насочена към отворена наука и отворен достъп до научни резултати. Тя цели европейската наука, аграрната индустрия и публичната администрация да разполагат с най-съвременни средства и научна инфраструктура за развитие на интелигентно животновъдство. В резултат на тази…