Новини и информация за конкурси на Европейският научноизследователски съвет

Новини и информация за конкурси на Европейският научноизследователски съвет

Европейският научноизследователски съвет (ERC) обяви следните покани за представяне на проектни предложения: ERC-2022-SyG Дата на публикуване: 15 юли т.г. Поканата е достъпна ТУК. Краен за срок за подаване на проектните предложения: 10 ноември 2021 г., 17:00:00 (брюкселско време) Полезна информация за кандидатстващите по конкурса може…

Лятно училище за млади учени “Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници”

Лятно училище за млади учени “Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници”

Първата лятна школа “Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници” беше проведена в рамките на проекта “EXTREME”. Проектът EXTREME е координиран от СУ “Св. Кл. Охридски“ и е финансиран от Министерство на образованието и науката на Република България, в рамките на…

Десет ключови политически послания за разработването на Стратегия за Биоикономика и План за действие

Десет ключови политически послания за разработването на Стратегия за Биоикономика и План за действие

Европейската комисия публикува документ, който обобщава десеттте ключови политически послания на експертна група към Европейската комисия за прилагането на Механизма за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката. Този документ е насочен към страните, които все още нямат разработена и приета стратегия за биоикономика, включително…

Нова Общност на знанието и иновациите на EIT в областта на културните и творческите сектори и индустрии

Нова Общност на знанието и иновациите на EIT в областта на културните и творческите сектори и индустрии

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще обяви покана за представяне на проектни предложения през м. октомври  2021 г., с която цели да създаде нова Общност на знанието и иновациите на EIT (ОЗИ/EIT KIC) в областта на културните и творческите сектори и индустрии (CCSI).…

Научноизследователска инфраструктура EBRAINS (Human Brain Project)

Научноизследователска инфраструктура EBRAINS (Human Brain Project)

EBRAINS, научноизследователската инфраструктура, разработена по Проекта за човешкия мозък (the Human Brain Project), е включена в Пътната карта на ESFRI 2021. Това бележи важен етап за EBRAINS и е признание за устойчивата научна стойност и високото качество на тази научноизследователска инфраструктура. Изследователската инфраструктура EBRAINS ще…

Европейска помощ за обществени поръчки за иновации

Европейска помощ за обществени поръчки за иновации

Европейска помощ за обществени поръчки за иновации (EAFIP) обяви втората покана за подаване на проектни предложения. Помощта се предлага на всички публични купувачи от която и да е област на дейност в публичния сектор (здравеопазване, транспорт, ВиК, строителство, сигурност, образование, околна среда, енергетика, публична администрация и…

Фондация Карол Знание  организира “Предприемачи в науката” 2021

Фондация Карол Знание организира “Предприемачи в науката” 2021

Започна кандидатстването в четвъртото издание на програмата “Предприемачи в науката” на фондация Карол Знание, тази година с фокус Impact Investing. За участие са поканени студенти, докторанти и млади учени, които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие. Impact Investing e бързо развиваща се индустрия, задвижвана…

Център за Компетентност „Квазар” отбеляза своя трети рожден ден с научен семинар

Център за Компетентност „Квазар” отбеляза своя трети рожден ден с научен семинар

„Пробивни технологии: От научните изследвания до пазара” бе темата на научния семинар, с който Центъра за компетентност „Квазар” отбеляза на 28 юни, своят трети рожден ден. Екипът на Офиса за технологичен трансфер „Квазар” представи стратегията за пазарна реализация на четири продукта, разработени от центъра за…

Документи и ръководства по РП „Хоризонт Европа“

Документи и ръководства по РП „Хоризонт Европа“

Тази седмица беше публикувано програмното ръководство по „Хоризонт Европа“, което можете да разгледате и изтеглите като проследите следната препратка. В  документа са представени структурата, основните аспекти и новостите в „Хоризонт Европа“. Онлайн ръководството, в което подробно е описано как се работи с онлайн системата – регистриране…

ЕС-АСЕАН: Виртуално събитие за представяне на отворени конкурси по „Хоризонт Европа“ с възможност за намиране на партньори

ЕС-АСЕАН: Виртуално събитие за представяне на отворени конкурси по „Хоризонт Европа“ с възможност за намиране на партньори

В периода 20-22 юли 2021 г. EURAXESS Worldwide ASEAN с подкрепата на Европейската комисия, делегациите на ЕС и представителствата на държавите членки в ASEAN организират виртуално събитие за идентифициране на партньори от страните от Югоизточна Азия и Европейското изследователско пространство за съвместно участие в конкурси…