Намерени резултати за:

Намерени резултати - 670

Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“

На 26 януари 2023 г. Министерството на образованието и науката организира Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024.

Лекции по проекта EXTREME

На 18 януари, 2023 г., от 16 часа, в рамките на проекта EXTREME, ще се проведaт следните две лекции: 16:00-16:30.

Център за компетентност КВАЗАР подписа Споразумение за съвместна дейност със Столична община

Кметът на София Йорданка Фандъкова и доцент Август Иванов – Директор на Института по роботика на БАН подписаха споразумение за.

34 от 100 статии в отворен достъп за 6 месеца

През месец юни 2022 г. Министерството на образованието и науката сключи ново тригодишно споразумение с Elsevier. Споразумението е в изпълнение.

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ – представена на Фестивал на науката 2022

Науката не познава граници. Тя предизвиква и провокира, поставя въпроси и предлага решения. Науката и иновациите са двигател за развитието.

Регионалният астрономически център за изследвания и образование – представен на Фестивал на науката 2022

РАЦИО – Регионалният астрономически център за изследвания и образование обединява изследователските и образователни институции в областта на оптичната астрономия в.

Националният Център за високопроизводителни и разпределени пресмятания – представен по време на Фестивал на науката 2022

Националният Център за високопроизводителни и разпределени пресмятания, обект на Националната пътна карта за научна инфраструктура, управлява изчислителна научна инфраструктура, която.

Национална научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ СЕВЕ) представена на Фестивал на науката 2022

Все по-нарастващите нужди от електроенергия за икономиката, транспорта и бита, определят съвременния бърз темп на развитие на енергийните системи. Това.

Информационна сесия във връзка с обявена покана за отворен достъп до изследователската инфраструктура на Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC)

Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) обяви покана за отворен достъп до своите научни лаборатории и съоръжения за хора,.

Инфраструктура за Геномни Данни – Нов проект на ЕС за отключване на потенциала на човешката геномика за здравеопазване, изследвания и иновации

На 17 ноември в Брюксел, Белгия, стартира проектът за Европейска инфраструктура за Геномни Данни (Genomic Data Infrastructure, GDI). Новият проект.