Пролетна Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология

Организирана от БАППМ и Медицински Университет, гр. Плевен 4 април 2020 г. зала Панорама, Интер Експо Център, гр. София Уважаеми.

„ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020

В съответствие с Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“ и решение на Изпълнителния съвет на Фонда, в периода 12-13 март.

A USER GUIDE TO THE INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI)

The Innovative Medicines Initiative (IMI) was set up in 2008 as a public-private partnership between the European Union (represented by.

JRC – Съвместно докторантско партньорство

Съвместният изследователски център (JRC) оповести обявяването на пилотна фаза на програма „Съвместното докторантско партньорство“ (CDP) за 2020 г. – инициатива.