Награди „Питагор“ 2017 г. – наградени

Наградени: Голяма награда:   Няма    Млад учен:   Гл. ас. д-р Теодора Кънчева Чамова, дм, МУ-София   Към момента.

Награди „Питагор“ 2016 г. – наградени

НАГРАДЕНИ ПРЕЗ 2016г.:    Акад. проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски – Софийски университет „Св. Кл. Охридски”- факултет по химия и.

Награди „Питагор“ 2015 г. – наградени

Наградени: Голяма награда „Питагор“ за млад учен:   Доц д-р Георги Георгиев Йорданов, факултет по химия и фармация, СУ „Св..

ИНСТИТУТЪТ GATE СЪЗДАВА ПЛАТФОРМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИКАТА ПО ВРЕМЕ НА И СЛЕД ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Платформата COVID-19 Activity Tracker (CAT) може да се използва от правителство и браншови организации за взимане на решения за възстановяване.

Нови конкурси и стипендии по дейности Мария-Склодовска Кюри на Рамковата програма „Хоризонт 2020“

На уебсайта на дейности Мария-Склодовска Кюри (MSCA) на Рамковата програма „Хоризонт 2020“ са публикувани новини за обявяването на нови конкурси.

Информационен онлайн семинар за представяне на възможно бъдещо европейско съфинансирано партньорство „Спасяване на биологичното разнообразие за опазване живота на Земята“

BiodivERsA, Паневропейската мрежа от министерства и агенции, които програмират и финансират изследвания в областта на биоразнообразието, екосистемните услуги и природосъобразните.

Покана за уебинар „Двуфакторна автентикация в Портала за финансиране и търгове“

В сряда, 20 май 2020 г., от 11.00 до 12.00 ч. (брюкселско време) Европейската комисия ще бъде домакин на уебинар.

Инициатива на Европейския институт за иновации и технологии в отговор на кризата COVID-19

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИИТ) постави начало на Инициатива за отговор на кризата (EIT Crisis Response Initiative), като.

Проекти с потенциал за пробив при използването на водород са сред победителите които ще бъдат подкрепени от ЕС

На 11 май т.г. Европейският съвет за иновации (ЕСИ) обяви бюджет  от 114 милиона евро за финансиране на 35 проекта,.