Изменение на основната работна програма на Хоризонт Европа за периода 2023-2024 г.

Днес Европейската комисия прие изменение на основната работна програма на Хоризонт Европа за периода 2023-2024 г. Документъ може да бъде изтеглен от този линк.