Обява на Съвместния научноизследователски център за обучение на обучители сред изследователите (подпомагане на политики)

Съвместният изследователски център (JRC) обяви покана за обучение на обучители с цел повишаване на капацитета в областта на „еvidence for.

Абонирайте се за новини по Клъстер 2 на Хоризонт Европа

На този линк можете да се запишете, за да получавате съобщения и актуална информация относно възможностите за кандидатстване по поканите.

Информационна сесия за европейската мисия за неутрални и интелигентни градове в областта на климата

На 14 декември от 14 часа Европейската комисия организира информационна сесия за България относно мисията на неутрални и интелигентни градове.

Възстановяване и устойчивост на икономиката – основен акцент в международната научна конференция, подкрепена от проекта SCHOLARNET

Водеща тема в научния дебат беше влиянието на кризата, причинена от КОВИД-19 върху световната икономика. Международният проект за изграждане на.

Уебинар на тема „Тенденции, възможности и предизвикателства в сектора на алтернативните протеини“ – 7 декември 2021, 10:00 CET

Събитието е насочено към всички заинтересовани страни в сферата на алтернативните протеини (за храни и фуражи), включително първично производство, преработка.

Покана от ЕК към европейските градове за заявяване на интерес да станат неутрални по отношение на климата до 2030 г.

На 25 ноември 2021 г. Европейската комисия отправи покана към европейските градове за заявяване да станат неутрални по отношение на.

За жените в науката 2021 г.

За единадесета поредна година L’Oréal, Националната комисия за ЮНЕСКО и Софийският университет „Св. Климент охридски“ организират националната стипендиантска програма „За.

Предстои осемнадесетото издание на Space Awards

На 14 декември от 19:00 ч. (CET), Space Awards и Space Pitches 2021 ще представят най-добрите предприемачи в Европа от глобалните състезания.

Виртуален семинар за представяне на новия Web of Science

Кларивейт Аналитикс и Министерство на образованието и науката ще проведат национален виртуален семинар, на който лекторите от Clarivate Analytics Масимилиано Карлони и Енико Тот Сас.