Д-р Елена Цанкова (ННП "Петър Берон")

Д-р Елена Цанкова (ННП “Петър Берон”)

  Д-р Елена Цанкова завършва бакалавър по Интегрирана социална и когнитивна психология в Университет Якобс Бремен, Бремен, Германия, следва магистър Невро-когнитивна психология в Университет Лудвиг-Максимилиян, Мюнхен, Германия. Получава докторската си степен по психология през 2013 година в Университет Якобс Бремен, Бремен, Германия с тема на…

Д-р Хари Кришна КОДУРУ (ННП "Петър Берон")

Д-р Хари Кришна КОДУРУ (ННП “Петър Берон”)

Д-р Хари Кришна КОДУРУ е роден в град Неллор в щата Андхра Прадеш, Индия. Той е магистър по философия и притежава докторска степен от Катедрата по физика на Sri Venkateswara University. По време на докторската степен той извършва научноизследователската работа“Chromogenic Metal oxide thin films, grown…

Д-р Калоян Златанов (ННП "Петър Берон")

Д-р Калоян Златанов (ННП “Петър Берон”)

Д-р Калоян Златанов завършва бакалавър по Ядрена техника и ядрена енергетика във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което придобива магистърска степен по Теоретична и математическа физика. В периода 2015-2016 е редовен докторант в катедра Теоретична физика с научен ръководител чл. кор.…

Д-р Деян Радев (ННП "Петър Берон")

Д-р Деян Радев (ННП “Петър Берон”)

Д-р Деян Радев завършва специалност „Икономика“ в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2006 г. и магистърска програма по „Международни бизнес-икономически отношения“ в Университет Констанц, Германия, през 2008 г. През 2013 г. д-р Радев защитава докторска степен в Университет Гьоте, Франкфурт, с…

Доктор Анета Иванова (ННП "Петър Берон")

Доктор Анета Иванова (ННП “Петър Берон”)

Доктор Анета Иванова е магистър по молекулярна и функционална биология към Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доктор по растителна физиология към Българската академия на науките. В периода от 1988г. е работила в Института по генетично инженерство; Университет на Антверпен, Белгия, а…

Доц. Петър Рашков (ННП "Петър Берон")

Доц. Петър Рашков (ННП “Петър Берон”)

Доц. Петър Рашков защитава докторска степен по математика в Университета Якобс в гр. Бремен, Германия през 2010 година в областта на хармоничния анализ и теорията на операторите. Работи като пост-докторант в Университета Филипс в гр. Марбург, Германия в катедра „Числени методи“ към Факултета по математика…

Доц. Д-р Ивайло Кацаров (ННП "Петър Берон")

Доц. Д-р Ивайло Кацаров (ННП “Петър Берон”)

През 1981 год. Доц. Д-р Ивайло Кацаров завършва Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност атомна физика. Същата година постъпва на работа в Института по металознание при БАН като физик. През 1985 год.  спечелва конкурс за научен сътрудник III степен в Института по металознание. През 1992…