Е-ИНФРАСТРУКТУРИ. Дигитални, изчислителни и компютърни изследвания (е-изследвания)

Е-ИНФРАСТРУКТУРИ. Дигитални, изчислителни и компютърни изследвания (е-изследвания)

Виж повече >>   Виж повече >>   Виж повече >>   Виж повече >>   Виж повече >>  

Големи данни за интелигентно общество GATE – Big Data for Smart Society

GATE изгражда Център за върхови научни постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект в един от първите изследователски.

НАЦИОНАЛНИ НАУЧНОИНОВАЦИОННИ КОМПЛЕКСИ – ПРОЕКТИ С КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИЧНА БАЗА

НАЦИОНАЛНИ НАУЧНОИНОВАЦИОННИ КОМПЛЕКСИ – ПРОЕКТИ С КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИЧНА БАЗА

Виж повече>>   Виж повече>>   Виж повече>>   Виж повече>>   Виж повече>>  

БЪЛГАРИЯ В ПАНЕВРОПЕЙСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ (ESFRI)

БЪЛГАРИЯ В ПАНЕВРОПЕЙСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ (ESFRI)

  Виж повече >>   Виж повече >>   Виж повече >>   Виж повече >>   Виж повече >>.

УНИКАЛНИ НАУЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

УНИКАЛНИ НАУЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

***

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ

Нашата работа по проекта Фолдинг – Covid 19

Благодарение на финансирането, осигурено от Министерството на образованието и науката чрез Националната пътна карта за научно-изследователски инфраструктури, Софийският Университет финансира оперативната дейност на Лабораторията.

Ани Георгиева Ангелова

Три имена: Ани Георгиева Ангелова Тема на разработката по програмата: „Аксиология на човека в българската и немската фразеология“ Постигнати резултати:.

ПРОУЧВАНЕ НА СВЕТОВНАТА БАНКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕВ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИ

Световната банка провежда проучване като част от проект за преглед на публичните разходи за наука, технологии и иновации в България.

„Седмицата на аеро-космическите технологии“ (Sofia Space Week 2020)

През периода 24-28 април 2020 г. се планира в София да се проведе събитие с тема „Седмицата на аеро-космическите технологии“.