Семинар „Следващата вълна от изследователски данни: Отговор на COVID-19 пандемията и  подобряване на оперативната съвместимост на данните“

Европейската комисия организира семинар на тема „Следващата вълна от изследователски данни: Отговор на COVID-19 пандемията и  подобряване на оперативната съвместимост.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени.

Европейски дни на научните изследвания и иновациите 2021 г.

Европейската комисия организира Дни на научните изследвания и иновациите, които ще се проведат на 23 и 24 юни 2021 г..

Уебинар на Хоризонт Европа – The Funding & tenders Portal for beginners

На 27 май 2021 г. Европейската комисия организира открита информационна сесия на тема „The Funding & Tenders Portal for beginners“..

COST отбелязва 50 успешни години на наука без граници

На 22 и 23 ноември 1971 г. е създадена COST, за да помогне в отговор на ключови предизвикателства, пред които.

Проектът SCHOLARNET започва втори етап на изпълнение

На 27 април се проведе онлайн среща с представители на партньорите и заинтересованите страни на международния проект за изграждане на.

Министерството на образованието и науката награди победителите в Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г.

„Радвам се, че успяхме да изградим такава устойчивост на Националния конкурс „Млади таланти“. Заедно вече толкова години творим култура по.

CESAER и LERU – Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

CESAER и LERU публикуваха съвместно писмо, в което изразиха дълбоката си загриженост относно подхода за постигане на Европейско научноизследователско пространство.

Пътища за разширяване на практиките за устойчиво повторно използване на водата в Европа

Аграрен университет – Пловдив е партньор в научен проект финансиран по програма Хоризонт 2020 с акроним Suwanu Europe,  насочен към.