3 български университета ще получат финансиране по инициативата EIT HEI

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви 26-те печеливши консорциума, избрани да участват в инициативата на EIT HEI. Близо.

ЕК и Западните Балкани обсъждат напредъка в сътрудничеството за научноизследователска и развойна дейност на среща на министрите

На 27-28 юни в Тирана, Албания, се проведе министерска среща на платформите на Западните Балкани за култура, изследвания и иновации.

Министерство на транспорта и съобщенията организира Евро Техно Инфо Ден

Министерство на транспорта и съобщенията организира Евро Техно Инфо Ден

Министерство на транспорта и съобщенията организира Евро Техно Инфо Ден, който ще се проведе на 5 юли 2022 г. (вторник).

Механизмът Hop on

Една от основните цели на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ е да укрепи.

Новини и информация за EIT и общностите на знанието

Деветата общност на EIT на знание и иновации (ОЗИ), посветена на културните и творческите сектори и индустрии, бе определена днес,.

Европейски дни на научните изследвания и иновациите

Европейските дни на научните изследвания и иновациите са годишното водещо събитие на Европейската комисия за научни изследвания и иновации, което.

Европейската сметна палата публикува специален доклад за Хоризонт 2020

Европейската сметна палата (ЕСП) публикува Специален доклад 15/2022 „Мерките за разширяване на участието в „Хоризонт 2020“ са добре планирани, но.

Международен уебинар в рамките на проект CAPBIO4BG (биоикономика)

Във връзка с организираният на 21-22 юни международен семинар в рамките на проект CAPBIO4BG, координиран от Аграрен Университет – Пловдив.

Уебинар по темата за разработване на план за равенство между половете (GEP)

Oт януари 2022 г., в контекста на РП „Хоризонт Европа“, няколко категории организации (юридически лица) трябва да имат разработен план.

Помощ за украинските изследователи

Днес – 9 юни, на среща вицепремиерът на Украйна Олха Стефанишина връчи на комисар Габриел официално уведомление от Украйна за.