Четирима млади учени под научното ръководство на проф. д-р Роберт Пенчовски получиха пет награди в рамките на периода 2021 – 2023 г.

Четирима млади учени под научното ръководство на проф. д-р Роберт Пенчовски от Биологически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ спечелиха пет награди от различни конкурси в периода 2021 до 2023 г.

Всички четирима отличени млади учени работотят по научни поректи финансирани от Фонд „Научни изследвания“ (към МОН) с номера KP-06-H31/18/13.12.2019 и KP-06-H63/1/13.12.2022, с научен ръководител проф. д-р Пенчовски, или са негови докторанти. Тези проекти са свързани със създаването на нови нови методи за синтетичен контрол на генна експресия с приложения в биотехнологията и синтетичната биология (фармация и медицина) за създаване на нови антибиотици срещу резистентни бактерии.

Гл. ас. д-р Мартина Трайковска печели първа награда от  национален  ежегоден конкурс организиран от  Фондация “Акад. проф. д-р Стефан Ангелов”  за най-добра научна работа на млад микробиолог от страната, на 7 март 2023 за публикацията „Engineering antisense oligonucleotides as antibacterial agents that target FMN riboswitches and inhibit the growth of Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, and Escherichia coli – ACS Synthetic Biology (2022)“.

Д-р Мартина Трайковска e главен асистент в Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Тя е  завършила  степен бакалавър  в Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Има магистърска и докторска степен с научен ръководител проф. Пенчовски. Тя тества експериментално нови антибактериални агенти.

Постдокрорант д-р Николет Павлова печели втора награда от  национален  ежегоден конкурс организиран от  Фондация “Акад. проф. д-р Стефан Ангелов”  за най-добра научна работа на млад микробиолог от страната, на 7 март 2023 за публикацията „Bioinformatics and Genomic Analyses of the Suitability of Eight Riboswitches for Antibacterial Drug Targets – Antibiotics (2022)“ (IF:5.2).

Д-р Николет Павлова е  бакалавър от Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, с магистърска и докторска степен с научен ръководител проф. Пенчовски. Тя прилага различни биоинформатични методи за валидиране на РНК като мишени за създаване на нови антибактериални агенти.

Докторант Георги Милошев спечели ежегодната наградата „Докторант на Годината на Софийски Университет „Св. Кл. Охридски““ за 2022г. за пубкилациите „Book chapter 8: Small RNA-based systems for sensing and therapeutic applications – New Frontiers and Applications of Synthetic Biology (2022)“ и „Engineering a Plasmid as a Reporter System for Quantifying Gene Expression in Escherichia Coli – Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (2022)““

Георги Милошев е учител по биология в 125-то СУ и получи награда „Учител на годината“ на това училище.

Докторант Антония Георгиева печели  първа награда от ежегоден националния конкурс „Млади и енергични учени“ категория за докторанти (2021 г.) Наградата е въчена от еврокомисар Мария Габриел. Антония Георгиева работи в областта на синтетичната биология.

Антония Георгиева печели второ място в състезанието за стартиращи фирми EWA 2022 в България, организирано от Регионална агенция по предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) за проект за пречистване на водата чрез водорасли.