Министерският съвет одобри Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“

На 21 октомври 2021 г. Министерският съвет одобри Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и.

Европейският институт за иновации и технологии с покана за проекти за Общност за знания и иновации (ОЗИ) „Култура и творчество“

На 26 октомври Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви покана за представяне на проектни предложения в рамките на.

Фонд „Научни изследвания” обяви класирането по три конкурсни сесии

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обяви класирането по следните конкурси: – „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“.

Експерти на Център за компетентност КВАЗАР разработиха STEM уроци за технологии в креативните индустрии

На 26 oктомври беше открит новоизградения СТЕМ Център на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ в гр. София, който ще разполага с.

Уебинар на тема биоикономика организиран в рамките на инициативата BIOEAST

Постоянното представителство на Унгария в ЕС организира уебинар на тема „Мобилизиране на финансови инвестиции в иновации, свързани с биоикономиката в страните.

Научен семинар на тема дигиталната трансформация по проект SCHOLARNET

  В началото на академичната година се проведе научен семинар, посветен на дигиталната трансформация, в рамките на международния проект за.

Съвместният изследователски център публикува Работна програма 2021-2022 и Годишен доклад 2020

Съвместният изследователски център (JRC) е вътрешната служба на Комисията, която осигурява независима, основана на доказателства научна и техническа подкрепа за.

Предстоящ семинар на тема производство на зелен водород

Италианското министерство на университетите и научните изследвания и Mинистерството на на образованието и науката на България организират  работен семинар на.

Community Booster – Европейския институт за иновации и технологии

Новата инициатива на Европейската комисия – Ускорител на общността на Европейския институт за иновации и технологии („EIT Community Booster – Scaling New.