Информационен ден за възможностите и поканите на програмата Хоризонт Европа

На 25 януари 2022 г. Съветът за наука и технологии в Малта ще организира Информационен ден за възможностите и поканите.

Покани за представяне на проектни предложения – CERV, Еразъм+ и Хоризонт Европа

Бихме искали да споделим информация относно поканите за представяне на проектни предложения, обявени и в рамките на Програмата за граждани,.

Ролята на изкуствения интелект за справяне с климатичните предизвикателства

Мрежата за Наука и иновации на Обединеното кралство, Британски съвет и Международният научен център по изкуствен интелект на ЮНЕСКО (IRCAI).

Покана за заявяване на интерес от страна на експерти които да се присъединят към петте борда на мисиите към Рамковата програма на ЕС

Европейската комисия публикува открита покана за заявяване на интерес от страна на експерти, които да се присъединят към петте борда.

Министерски съвет прие Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания през 2020 г.

България продължава да изостава с пъти по брой учени на 1000 души население спрямо повечето страни от ЕС. Анализът на.

Информационни дни относно мисиите

Мисиите на ЕС са новост от програмата за изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за 2021-2027 г., която има за цел.

Събитие на световно ниво относно възможностите за международното сътрудничество в научноизследователските инфраструктури – ICRI

През октомври 2022 г. гр. Бърно ще бъде домакин на среща на лидери в областта на научноизследователските инфраструктури – техните.

Комисията инвестира 673 милиона евро за мисиите на ЕС в областта на здравеопазването, климата и околната среда

Комисията прие изменение на работната програма на Horizon Europe за 2021-2022 г., като увеличи общия бюджет до 15,4 милиарда евро:.

Конкурс за стипендии за опитни изследователи по програма „Mария Склодовска-Кюри“

Алиансът на университетите EuroTech предлага седемдесет стипендии „Мария Склодовска-Кюри“ в рамките на програмата EuroTechPostdoc2, предназначени за опитни изследователи с висок.