Kонференция „Зелен водород за устойчиво европейско бъдеще“ (16 и 17 декември 2021 г.)

Приключването на Председателството на Съвета на триото Германия-Португалия-Словения ще бъде отбелязано с  конференция „Зелен водород за устойчиво европейско бъдеще“. Събитието.

Семинар по проект ORIENT-NM за проучване на възможността за създаване на Европейско партньорство за ядрени материали

Финансираният по програма Евратом проект ORIENT-NM (начало октомври 2020 г.) организира семинар за да проучи възможността за създаване на Европейско.

Европейската комисия официално откри първите конкурсни сесии на тема „Космос“ в рамките на „Хоризонт Европа“

На 28 октомври 2021 г. Европейската комисия официално откри първите конкурсни сесии на тема „Космос“ в рамките на „Хоризонт Европа“..

Конкурс за стипендии „Opportunity Funds“ за ученици в 11 клас

Държавният департамент на САЩ, Посолството на САЩ в България и Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ предлагат 18 стипендии до.

Министерският съвет одобри Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“

На 21 октомври 2021 г. Министерският съвет одобри Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и.

Европейският институт за иновации и технологии с покана за проекти за Общност за знания и иновации (ОЗИ) „Култура и творчество“

На 26 октомври Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви покана за представяне на проектни предложения в рамките на.

Фонд „Научни изследвания” обяви класирането по три конкурсни сесии

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обяви класирането по следните конкурси: – „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“.

Експерти на Център за компетентност КВАЗАР разработиха STEM уроци за технологии в креативните индустрии

На 26 oктомври беше открит новоизградения СТЕМ Център на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ в гр. София, който ще разполага с.

Уебинар на тема биоикономика организиран в рамките на инициативата BIOEAST

Постоянното представителство на Унгария в ЕС организира уебинар на тема „Мобилизиране на финансови инвестиции в иновации, свързани с биоикономиката в страните.