Покана за номиниране на представители от научната общност за членове в изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“

Министерството на образованието и науката отправя покана до ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове.

Покана за номинации за „Пробив на годината“ на Falling Walls Labs

Организаторите на конференцията ‘Falling Walls 2021’ отправят покана към водещи учени, академични институции, университети, изследователски организации, компании, частни и публични.

Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“

Тематиката и целите на националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“ съгласно Националната стратегия за развитие на научните изследвания до 2030 г..

Две години след началото на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Срокът на програмата е три години 2018-2020 г. Общият й бюджет е в размер на 15 000 000 лв. разпределен за трите.

Резултати от втората година на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

През втория отчетен период работата по изпълнението на научната програма е белязана от извънредните обстоятелства и съпътстващите ги ограничителни мерки,.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в два нови конкурса

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.“ и “Конкурс.

Стартира набирането на кандидатури за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката“ на L’Oréal–UNESCO за 2021 г.

Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната.

Гост-лектор от Италия ще изнесе публична лекция за сърдечните трансплантации в МУ-Варна

На 19 май 2021 г. от 18:00 ч. ще се състои инициативата “Cardiac Transplantation in the Heart of the Mediterranean.

Церемонията по връчването на наградите за наука „Питагор 2021“ ще се излъчи на 24 май по БНТ 1

Церемонията по връчването на наградите за наука „Питагор“ за 2021 г. ще бъде излъчена по БНТ 1 на 24 май.