Полезните взаимодействия между програмите засилват ефективността на инвестициите в наука и иновации

Как да се постигнат полезни взаимодействия при финансирането на научните изследвания и иновациите разисква днес българският еврокомисар Мария Габриел с.

1165 млади учени са подкрепени по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Близо пет пъти повече млади учени от предвиденото са подкрепени при изпълнението на националната програма „Млади учени и постдокторанти“, става.

Нов разширен договор на България с Elsevier за периода 2022 – 2025 г.

През месец юни 2022 г. Министерството на образованието и науката сключи ново тригодишно споразумение с Elsevier. Споразумението е в изпълнение.

Покани за събиране на проектни предложения по клъстер 3 на Хоризонт Европа

Клъстер 3 Гражданска сигурност за обществото вече отвори своите покани за кандидатстване във всички свои дестинации от 30 юни. Поканите.

Доклад за ефективността на науката, научните изследвания и иновациите в Европейския съюз

Европейската комисия публикува изданието за 2022 г. на доклада за ефективността на науката, научните изследвания и иновациите (SRIP), анализиращ иновационните.

3 български университета ще получат финансиране по инициативата EIT HEI

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви 26-те печеливши консорциума, избрани да участват в инициативата на EIT HEI. Близо.

ЕК и Западните Балкани обсъждат напредъка в сътрудничеството за научноизследователска и развойна дейност на среща на министрите

На 27-28 юни в Тирана, Албания, се проведе министерска среща на платформите на Западните Балкани за култура, изследвания и иновации.

Министерство на транспорта и съобщенията организира Евро Техно Инфо Ден

Министерство на транспорта и съобщенията организира Евро Техно Инфо Ден, който ще се проведе на 5 юли 2022 г. (вторник).

Механизмът Hop on

Една от основните цели на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ е да укрепи.