Доклад с резултати и препоръки на Съвместния изследователски център за центровете за върхови постижения и центровете за компетентност в България

Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ публикува доклад с резултати и препоръки на Съвместния изследователски център (JRC) за центровете за.

Уебинар на тема Изследвания и иновации в селскостопански хранителни системи (ERA Agenda 2021-2027) и възможности за университетите и индустрията

Аграрният университет – Пловдив, в сътрудничество с Международния научен съвет и Министерството на образованието и науката на България, организира виртуален.

Покана за представяне на проектни предложения за достъп до Нанобиотехнологичната лаборатория на JRC

Нанобиотехнологичната лаборатория разполага с модерно оборудвани съоръжения, предназначени за насърчаване на интердисциплинарни изследвания. Специален акцент се поставя върху характеризирането на.

Отчетна онлайн конференция на Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ за представяне на резултатите за 2020 г.

На 22 януари 2021 г. (петък) от 9:30 ч. ще се проведе отчетната онлайн конференция на Национална научна програма „Oпазване.

Работната група FAIR in Practice на Европейския облак на отворената наука публикува доклад с шест препоръки за изпълнение на FAIR практиката за отворена наука

Работната група FAIR in Practice на Европейския облак за отворена наука публикува доклад, в който предоставя анализ на състоянието на.

Стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Посолство на САЩ в Република България обявяват конкурс за стипендии за усъвършенстване на.

Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България

Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърден Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в.

Чешкият университет за хуманитарни науки (Прага) кани кандидати за ERA Chair по проект по РП „Хоризонт 2020“ DRIFT-FOOD.

Чешкият университет за хуманитарни науки (Прага) кани кандидати за ERA Chair по проект по РП „Хоризонт 2020“ DRIFT-FOOD. Поканата е.

Заместник-министър Карина Ангелиева говори за успехите и предизвикателствата пред българската наука през 2020 г.

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева сподели чрез видеопослание към българската научна общност своите пожелания за успешна 2021.