[ВИДЕО] Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането – SHARE

  Повече за проекта вижте тук: http://www.share-project.org/home0.html  

Правителството одобри 12,5 млн. лева за проектно финансиране на българската наука чрез Фонд „Научни изследвания“

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 12,5 млн. лв. за проектно финансиране на българската наука чрез Фонд „Научни изследвания“.

Seminar Two: Good practices in scholarly publishing – August 14th, 11:00 CEST

Good practices in scholarly publishing This webinar is addressed to everyone interested in the intricacies of scholarly publishing. During this.

Seminar One: How to successfully write a scientific paper? – July 30th, 11:00 CEST

How to successfully write a research paper? About this webinar During this webinar the attendees will learn how to successfully.