ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ

Трите имена: ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ Тема на разработката по програмата: THE BULGARIAN NATURAL AND CULTURAL HERITAGE UNDER THE AEGIS OF.

Теодора Веселинова Койнова

  Трите имена: Теодора Веселинова Койнова Тема на разработката по програмата: “Екологичен анализ на почви и води от Природен парк.

Стефка Веселинова Христова

Трите имена: Стефка Веселинова Христова Тема на разработката по програмата: Assessment of the factors influencing the attractiveness of Varna as.

Сениха Исмаил Салим

Трите имена: Сениха Исмаил Салим Тема на разработката по програмата: Сравнение и оценка на дозиметрични планове на онкологично болни пациенти.

Сунай Ибрямов Ибрямов

  Трите имена: Сунай Ибрямов Ибрямов Тема на разработката по програмата: Изследване на звезди преди Главната последователност   Постигнати резултати.

СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА

Трите имена: СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА   Тема на разработката по програмата: Изолиране и култивиране на микроорганизми от екстремни местообитания. Постигнати.

Севджихан Ахмедова Еюбова

Трите имена: Севджихан Ахмедова Еюбова, д-р Тема на разработката по програмата: „Разработване на мобилно приложение за подобряване на емоционалната грамотност.

Наталия Недялкова

Трите имена: Наталия Недялкова Тема на разработката по програмата: „Функционално-семантична диференциация на локативните наречия в руския език (на фона на българския)“.

Михаела Димитрова Тодорова

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ Трите имена: Михаела Димитрова Тодорова Месторабота: Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“   Email :.

Мирослав Колев Христов

Трите имена:  Мирослав Колев Христов Тема на разработката по програмата:  Описание на алгебрите на Бурген,  инвариантни алгебри на  не съдържащи .