Полезните взаимодействия между програмите засилват ефективността на инвестициите в наука и иновации

Как да се постигнат полезни взаимодействия при финансирането на научните изследвания и иновациите разисква днес българският еврокомисар Мария Габриел с.

1165 млади учени са подкрепени по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Близо пет пъти повече млади учени от предвиденото са подкрепени при изпълнението на националната програма „Млади учени и постдокторанти“, става.

Нов разширен договор на България с Elsevier за периода 2022 – 2025 г.

През месец юни 2022 г. Министерството на образованието и науката сключи ново тригодишно споразумение с Elsevier. Споразумението е в изпълнение.

Покани за събиране на проектни предложения по клъстер 3 на Хоризонт Европа

Клъстер 3 Гражданска сигурност за обществото вече отвори своите покани за кандидатстване във всички свои дестинации от 30 юни. Поканите.

Доклад за ефективността на науката, научните изследвания и иновациите в Европейския съюз

Европейската комисия публикува изданието за 2022 г. на доклада за ефективността на науката, научните изследвания и иновациите (SRIP), анализиращ иновационните.