Информационна сесия във връзка с обявена покана за отворен достъп до изследователската инфраструктура на Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC)

Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) обяви покана за отворен достъп до своите научни лаборатории и съоръжения за хора,.

Инфраструктура за Геномни Данни – Нов проект на ЕС за отключване на потенциала на човешката геномика за здравеопазване, изследвания и иновации

На 17 ноември в Брюксел, Белгия, стартира проектът за Европейска инфраструктура за Геномни Данни (Genomic Data Infrastructure, GDI). Новият проект.

Първият форум за европейските мисии

Първият форум за европейските мисии ще се проведе онлайн на 25 януари 2023 г. и ще събере заинтересованите страни от:.

Oнлайн обучения на Clarivate за български учени, докторанти и студенти

Кларивейт (Web of Science) организира за българските учени, докторанти и студенти онлайн презентационни обучения. Първото обучение ще се проведе на:.

Бизнесът инвестира повече от държавата в научни изследвания

Държавното финансиране за научноизследователска дейност в България е недостатъчно – то е в рамките на около 0,25% от БВП през.

Национален финал на Световната купа по предприемачество

На 27 ноември т.г. Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ беше домакин на  националния финал на Световната купа по.

Министрите на научните изследвания в ЕС обсъждат как да използват науката като инструмент за улесняване на създаването на политики

На Съвета по конкурентоспособност в петък, 2 декември 2022 г., министрите, отговарящи за научните изследвания, проведоха политически дебат за това.

Споделете своите добри практики на EU Knowledge Valorisation Week 2023

Европейската комисия приканва да споделите какви добри практики използвате, за да превърнете научните постижения и изобретения в конкретни решения за.