Възможност за повишаване на квалификацията на мениджъри и администратори на научни инфраструктури чрез посещение (study visit) в университета в Тампере, Финландия по проект NCP_WIDERA.NET

По проект NCP_WIDERA.Net, подпомагащ мрежата от национални контактни лица за разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство (Widening.

LOFAR ERIC – разпределена научноизследователска инфраструктура за европейски астрономически изследвания

Началото на работата на LOFAR ERIC (Консорциум за европейска изследователска инфраструктура) беше официално дадено на първото заседание на Управителния съвет.

Уебинар на тема транснационален и виртуален достъп до научноизследователски инфраструктури

Уебинар на тема транснационален и виртуален достъп до научноизследователски инфраструктури. Този уебинар е организиран в сътрудничество с мрежите SEREN 5,.

RICH Europe организира събитие за проверка на предложения по обявените конкурсни сесии на РП „Хоризонт Европа“

RICH Europe организира събитие за проверка на предложения по обявените конкурсни сесии на РП „Хоризонт Европа“, в направление изследователски инфраструктури.

Регионалният астрономически център за изследвания и образование – представен на Фестивал на науката 2022

РАЦИО – Регионалният астрономически център за изследвания и образование обединява изследователските и образователни институции в областта на оптичната астрономия в.

Националният Център за високопроизводителни и разпределени пресмятания – представен по време на Фестивал на науката 2022

Националният Център за високопроизводителни и разпределени пресмятания, обект на Националната пътна карта за научна инфраструктура, управлява изчислителна научна инфраструктура, която.

Национална научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ СЕВЕ) представена на Фестивал на науката 2022

Все по-нарастващите нужди от електроенергия за икономиката, транспорта и бита, определят съвременния бърз темп на развитие на енергийните системи. Това.

Европейската лаборатория за структурна оценка (ELSA) предоставя достъп до своята научна инфраструктура

European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) обявява конкурс за проекти за достъп до нейната научната инфраструктура. Проектите могат да са.

Конкурс за избор на нов член на Борда на директорите на DARIAH

  Европейската цифрова научноизследователска инфраструктура за изкуства и хуманитарни науки DARIAH обявява конкурса за избор на нов член на Борда.

Покана за представяне на проектни предложения за достъп до Нанобиотехнологичната лаборатория на JRC

Нанобиотехнологичната лаборатория разполага с модерно оборудвани съоръжения, предназначени за насърчаване на интердисциплинарни изследвания. Специален акцент се поставя върху характеризирането на.